Отплата за любовта

пастор Стоян Петров

Стих за запаметяване:

„ Ако подариш на гладния желаното от душата ти и насищаш наскърбената душа, тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината и мракът ти ще бъде като пладне“ (Исая 58:10).

Стартови въпроси:

Всеки ден преживяваме Божията любов към нас. Но желаем ли да я споделяме с другите? По какви начини може да стане това?

    I. Да купите нещо безплатно

Как бихте обяснили важния текст в Исая 55:1?

    „Жадни“: т.е. жадни за по-добро разбиране на волята и пътищата на Бог, жадни за възможността да бъдем в мир с Него. Човекът е създаден с вроден вътрешен стремеж към Бога, който намира пълно удовлетворение само в приятелско общуване с Него. По-милостива покана да получи благословенията на спасението не може да бъде отправена към човек. Никой не е изключен – „всеки, който желае“, може да дойде и да вземе „водата на живота даром“ (Откр. 22:17). „Елате всички при водите“: Бог навсякъде приканва всички хора да използват свободно Неговата благодат. Водата, виното, млякото и хлябът (ст. 1-2) символизират тук всички духовни благословения. „Без пари“: образно казано, човек „без пари“ е този, който осъзнава своите духовни нужди (Mт. 5:3). Той добре осъзнава, че няма заслуги, които би могъл да предложи на Бог като цена за скъпоценния дар на спасението. Бог обаче кани всички такива хора да дойдат, въпреки духовната им бедност, тъй като цената за тяхното спасение вече е платена от Спасителя! „Елате, купете“: хората, които искат духовни благословения, трябва не само да „гладуват“ и „жадуват“ за тях, но и да положат всички усилия да ги получат (Матей 13: 44-46). Бог никога не е обещал да даде спасение на онези, които са безразлични към Него и не желаят да положат усилия да го търсят. „Вино и мляко“: благословенията на спасението са представени тук под формата на продукти, които в древността на изток са били считани за показатели на всички блага от живота. Всяка нужда на грешния човек ще бъде удовлетворена в Христос (вж. АБК).

Ние сме спасени по благодат, но дали не плащаме някаква цена за това, че сме ученици на Спасителя? (Лука 9:23, Филипяни 3:8)

    II. Високи мисли и пътища

Какви преживявания (опитности) имате във връзка с „търсенето на Господа“? (Исая 55:6)

Сравнете вашите мисли и пътища с тези на нашия Бог (Исая 55:8, 9; Еремия 29:11). Защо се получава явен контраст? Как може да се промени грешното ни  мислене? (Псалми 51:10)

    III. Приятели по „пост“

Какъв „пост“ са практикували хората по времето на пророк Исая? (Исая 58:3-5)

А какво включва истинският пост, който Бог очаква от народа Си? (Исая 58:6-10)        

    IV. Битката на поста

Каква е разликата между религиозния и духовния човек?

    Религиозният човек се придържа към ритуалите, правилата и дори тради-циите на своята деноминация. Духовният човек има здрава връзка с Христос и се стреми да бъде подобен на Него по характер. Самият Исус в земния Си живот е бил пример за духовна личност.

Защо Бог многократно апелира към църквата Си да помага на нуждаещите? (Матей 25:40, Деяния 20:35)

    V. Време за нас

 Може ли съботата да се превърне в наслада за нас? (Исая 58:13, 14)

     „И не търсиш своето си удоволствие, своите си думи, своите пътища, своята воля“. В основата на греха е егоизмът! Съботата дава възможност на човека да потисне себелюбието си и да развие навика да прави неща, които радват Бога и са за доброто на другите.

     „Тогава ще се наслаждаваш в Господа“: защото „по-блажено е да дава човек, отколкото да получава“.

      „Да яздиш по високите места на земята“. Както материално, така и духовно благосъстояние е обещано на всички, които искрено, от цялата си душа пазят духа на съботата! (вж. АБК)  

        Само като следваме примера на Исус, Господаря на съботата, може да се надяваме да преживеем истинска радост, която Бог е запазил за нас в този ден! Исус поучаваше, дружеше с хората, вършеше милостиви дела – изцеляваше болни и нещастни, а и прекарваше известно време на открито. Които следват Неговия пример, преживяват съботата като наслада и духовен празник. А това е предвкусване на небето! Или „късче небе на земята“!

Апел и пожелание:

„Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти; и ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чиито води не пресъхват“ (Исая 58:11).

        В дни на духовна суша (както сега), Бог обещава да освежи тези, които искрено се стремят да бъдат за благословение на другите! Дано всички да бъдем освежени от Св. Дух и приели Христовото спасение, да живеем за спасе-нието на хората около нас!

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

3.6 5 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x