Законът на завета

П-р Трифон Трифонов 

Въведение: Колко пъти трябва да кажете на децата нещо, преди да му обърнат внимание? Стара поговорка е, че трябва да кажете нещо три пъти, преди то да бъде запомнено.

ТЕСТЪТ НА ИСУС

Матей 22:34-36. Звучи ли стих 34 като спортно състезание? Екипът на садукеите загуби от Исус, така че те се събраха с фарисеите, за да видят дали могат да се справят заедно по-добре.

Фарисеите имат най-добрия адвокат, който представя на Исус въпроса, намиращ се в стих 36. Да предположим, че никога преди не сте чували отговора на Исус и трябва да решите коя от десетте заповеди е най-голямата. Коя бихте избрали?

Матей 22:37-38. Коя от десетте заповеди е това? Дали изобщо е някоя от десетте заповеди?

Как обяснявате отговора на Исус? (Първите четири заповеди (Изход 20: 3-11) са свързани с нашите задължения към Бога. Исус взе тези четири и ги обобщи като изискващи пълна любов към Бога.)

Матей 22:39. Това една от десетте заповедите ли е?

На какво основание Исус може да даде този отговор? (Исус обобщава последните шест (Изход 20: 12-17) от Десетте заповеди и ги концентрира в любов към съчовеците.)

Справедливо резюме ли е това? Казват ли тези шест заповеди нещо за любовта?

ЛЮБОВ КЪМ БОГА

Матей 22:37 Какво означава да обичаш Бог с „цялото си сърце?“ (Изход 20:3. Да обичаш Бога от цялото си сърце означава да Му дадеш първо място в твоите приоритети.)

Какво означава да обичаш Бог „с цялата си душа?“ (Гръцката дума „psuchee“, която се превежда „душа“ означава „дъх“. Това означава, че нашата любов към Бога е толкова важна, колкото дишането. Тя е съществена част от нас.)

Изход 20:4-5 Как мислите, че това се вписва (ако изобщо) в инструкцията да обичаме Бога „с цялата си душа?“ (Да имаме Бог като централна част от нашия живот е в противоречие с почитането на други богове. Не бива да прекарваме живота си в поклонение на други богове.)

Матей 22:37 Какво означава да обичаш Бога „с всичкия си ум?“ (Тази гръцка дума „dianoia“ буквално означава „разбиране“. Нашият интелект трябва да бъде изцяло отдаден на Бог.)

Изход 20:7. Можете ли да свържете това с обичта на Бога с всичкия ни ум? (Когато лъжливо използваме Божия авторитет за своите егоистични проекти, когато се възползваме от другите в Божието име, тогава сме злоупотребили с Неговото име. За да обичаме Бога с целия си ум, е необходима интелектуална честност в отношенията с другите, особено по въпроси на вярата.)

ЛЮБОВ КЪМ ЧОВЕКА

Матей 22:39. Бог трябва да бъде мярката на любовта към хората около нас? Любовта към себе си трябва да бъде мярката за любовта ни към другите.

Изход 20:13-17. Бихте ли обобщили тези шест заповеди по същия начин, както Исус ги обобщи?

В Евангелието на Лука Исус е попитан „кой е моят ближен“, веднага, след като каза „обичайте ближния си като себе си“. Спомнете си Лука 10: 29-37 (притчата за Добрия самарянин). Първите двама пътници, свещеникът и левитът, направиха ли нещо в нарушение на последните шест заповеди? Ако не, то тогава нарушили ли са закона?

НОВ ЗАВЕТ

Когато хората говорят за Новия завет, някои казват, че вече не трябва да спазваме на закона. Как може това да се съчетае с идеята, че Исус придава допълнителна тежест на заповедите и им дава по-дълбоко тълкувание?

Евреи 8:8-10. Какво означава да вложим закона в ума си и да го напишем на сърцето си?

Това напомня ли ви за Матей 22:37?

Как мислите, разшири ли всъщност Исус нашите задължения в „Новия завет“ или точно това, е имал Бог предвид през цялото време?

Второзаконие 6:6. Божията цел с Неговия закон не се е променила. Вместо да отрича закона, жертвата на Исус показва колко сериозно гледа Той на Своя закон.)

Можем ли да се насилим, за да променим сърцето си, за да обичаме закона? (Необходимо е великото дело на Светия Дух, Който да промени начина ни на мислене.)

Божият заветен закон има за цел да насърчава любовта към Бога и любовта към нашите ближни. Нека помолим Светия Дух да постави като наш най-важен приоритет задълбочаването на отношението на любов към Бога и съчовеците?

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x