Последни думи и свидетелства

  Библ. история: Деяния 1:1-11 Коментар: Eлън Уайт, „Деяния на апостолите“, глави 1, 2, 3.   Ключов текст „Той им каза: „Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както […]

Астролози или сейзмолози

  Библ. история: Матей 28:16-20; Лука 24:50-53; Деяния 1:9-12. Коментар: „Копнежът на вековете“, глави 86, 87.   Ключов текст „И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха […]