“Ела и си почини” – 17 – 23 ІV 2020

Една прекрасна сутрин се събудих и веднага се учудих на необичайната тишина в къщата. Оказа се, че тригодишната ми дъщеря я няма. Братята ѝ си играеха спокойно, но нея не можех да намеря никъде. Повиках я по име, чудейки се къде ли може да е. – Талия, къде си? – гласът ми отекна в къщата, […]