От пръстта до звездите

Пастор Паоло Бенини Основни стихове: Даниил 12; Римляни 8:18,34; Лука 10:20; Eвреи 2:14; Йоан 14:29; Откровение 11:3.; А.  Тематични линии:   Идентичността на Михаил е една от темите, които може да даде утеха и спокойствие на всеки един от нас. Това е Исус. Силните моменти са: крайната победа, триумфалния финал на Михаил и народа Му; възкресение […]

От север и от юг към прекрасната страна

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Даниил 11; 8:3-9; 20-23; Исая 46:9,10; Матей А.  Тематични линии:   Даниил 11 глава е една от най-трудните и „заплетени“ пророчески текстове в цялото Писание. Един простичък критерий, който да използваме, е да учим това пророчество паралелно с другите пророчества на Даниил. Фундаментална точка е да обхванем всичко в една пророческа […]

От север и юг до Блажената земя

пастор Георги Кертиков Увод 1. Какво цели Бог с това трето повтаряне на едно и също пророчество? – първо блясъка на империите – второто жестокостта им – трето териториални и духовни претенции 2. Защо великите сили споменати в 11гл. на кн. Данаил, винаги се стремят към подчинение на Божия народ. Споделете историческа справка ако знаете. […]

От борбата към победата

пастор Паоло Бенини Основни стихове:Даниил 10; Eздра 4:1-5; Откровенние 1:12-18; А.  Тематични линии:   Даниил 10 ни представя последното видение. И тук, както в 9 глава, всичко изглежда се случва в отговор на молитва. Правилното разбиране на историческите и събития е обвързано с правилното разбиране за Исус Христос. Борбата между злото и доброто въвлича всичко и […]

От битка към победа

пастор Милен Георгиев Увод: Глави 10, 11 и 12 формират нова отделна част. Глава 10 е въведителна и предлага едно от най-впечатляващите откровения давани някога, което разкрива какво се случва зад сцената. Зад кулисите на земните битки бушува духовен конфликт с космически пропорции. Даниил и неговите другари се разхождали покрай река Тигър, която на едно […]

От изповед към утеха

пастор Паоло Бенини Основни стихове:Даниил 9; Еремия 25:11,12; 29:10; 4 Царе 19:15-19; Матей 5:16; Яков 5:16 А.  Тематични линии:   Даниил 9 глава съдържа задълбочени и комплексно месианско пророчество и забележителна и поучителна молитва. В молитвата (9:3,19)Даниил призовава за опрощение и милост за себе си и народа. В пророческото откровение (24-27) Месия носи милост и опрощение. […]

От изповед към утеха

пастор Стоян Верчев Стих за запаметяване:  „ Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействай; да не закъснееш заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат градът Ти и народът Ти“ (Даниил 9:19). Стартови въпроси: Защо е важно да издигаме застъпнически молитви към небето? Защо е необходима изповедта в ходатайствената молитва? Централната […]

Когато светостта говори

пастор Митко ДИМИТРОВ Историко-географските бележки, които изпълват коментарите към библейските текстове, свързани с настоящия урок, са наистина нужни и въздействащи. Ако обаче се ограничаваме само с тях, е възможно да се оплетем в рационалистическа аргументация, която може да увреди не само нашето мислене, но и да затрудни разбирането на онези, които търсят вярата като път […]

От бурното море към небесните облаци

пастор Георги Кертиков Увод Какво е различното при двете видения за империите? – при металите се разкриваше ценността на държавите и техния принос за развитието на епохите – при животните се разкрива жестокостта на същите империи Как се чувствате като познавате пророчеството и какво бихте направили с тези ваши знания?   Неделя Четири животни Опишете […]

От леговището на лъва до обиталището на Ангела

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Даниил 6; Марк 6:14-29; Деяния 5:27-32; Eвреи 11:35-3 А.  Тематични линии:   1. Ревността, гордостта и горделивостта, манията за величие, са капаните, използвани от неприятелите. 2. Верността към Бога често не ни спестява от ситуации на трудност, лишения, преследване, интриги и най-вече ревност. 3. Простичката вярност и постоянство в молитва може […]