Водачи в Израил

пастор Стоян Петров   Стих за запаметяване: „И така, всички отидоха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им бяха известени.“ (Неемия 8:12) Стартови въпроси: Какво е значението на водачите сред Божия народ? Какви качества би трябвало да притежава един съвременен водител на църквата днес? […]

Лидери в Израел

Основни стихове: Неемия 4:7-23; Ездра 8:21-23,31,32; Деяния 15:7-11; 3 Царе 12:1-16; Йоан 11:46-53 А.  Тематични линии:   По някакъв начин всички сме призовани да бъдем водачи: можем да влияем за начина на живот, за стила на живот на другите; Водачи във всеки смисъл: положителен и отрицателен; Историята говори за болшинство от негативни примери за лидери. Вярност […]

12 урок: Да поправим лошите решения

пастор Георги Кертиков Увод Какво погрешно решение взехте през последната седмица, месец или година. Някой опита ли се да ви разубеди? Вие какъв извод си извадихте? Споделете ако сте се сблъсквали някой който е взел погрешно решение и каква е била вашата намеса. Ездра и Немия добри примери ли са за съвременния живот?   Реакцията […]

11 урок: Отстъпил народ

пастор Трифон Трифонов Въведение: Исус ни каза в Марко 12:31 да обичаме ближния си. Това поставя на първо място любовта. Но истинската любов включва подчинение на Божия закон.   ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИТЕ Неемия 13:1-3. Да си представим, че сме в Йерусалим, когато това решение е взето. Да предположим, че имаме приятели, които произхождат от амонците […]

10 урок: Да се поклоним заедно

пастор Митко ДИМИТРОВ І. ПОКЛОНЕНИЕТО А. Пеене и поклонение („пееха“) Поклонението пред Бога е духовно състояние. То се превръща в действие, когато нашите убеждения се превръщат в думи, изказани за прослава на Създателя. Но службата може да включва не само говор, а и пеене. То също е изкуство, което подлежи на развиване чрез подходяща употреба. […]

9 урок: Изпитания, премеждия и списъци

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Неемия 10:29; 11:1,2; Ездра 1:9-11; Даниил 1:1,2; Второзаконие 30:1-6; Даниил 5; Ездра 8:1-23. А. Тематични линии: 1. Ездра и Неемия организират завръщането в родната земя със старание и прецизност, разполагайки с точни списъци на хора и необходими неща. 2. Бог следи за контрола на всичко не за да ограничи свободата […]

9 урок: Изпитания, премеждия и списъци

пастор Трифон Трифонов Нашият урок тази седмица е за вниманието на Бог дори към дребните детайли. Даниил 1:1-2. Какви две неща са изгубени? (Божиите хора са изгубени в плен. Изделията в Божия храм са взети от нашествениците.) Трябваше ли Даниил да споменава храмовите съдове? Не трябваше ли просто да се  фокусира върху човешката трагедия? Ездра […]

9 урок: Бог и Завета

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Неемия 10:28-39; Eвреи 13:20; 10:30-39; 8:1-7,10-12; Исус Навин 24; А. Тематични линии: 1. Бог на Библията не се свени да сключи завет със своите създания- напротив, неведнъж обновява завета си. 2. Заветът, който Бог иска да установи има трайни и основополагащи принципни концепции: спасение, помирение, освещаване, мисия.. 3. Спасителната любов […]

8 урок: Бог и Завета

пастор Георги Кертиков Увод Ако Бог Ви помоли да създадете документ за Завет с Него, какви клаузи ще включва? Избройте някой от тях. Бог ще се чувства ли свободен да ги наруши, ако не му допадат или го „ограничават“? Идеята за завета Кога за последно си припомнихте Завета който сключихте с Бога? По ценен ли […]

7 урок: Нашият прощаващ Бог

Увод: Как се чувствате, когато Бог прости конкретно ваше провинение, което сте изповядали? Припомнете си текстовете от Неемия 8 гл., които бяха включени в миналия урок. Каква е връзката между радостта в Господа и тъгата за греха, между прославата и покаянието? Не са ли тези състояния несъвместими едно с друго?   Пост и поклонение Има […]