Живот, зависим от Божието слово

Основни стихове: Йоан 5:39; Яков 1:22; Лука 4:4-12; Колосяни3:16; Псалм 37:7; 46:10; 62:1,2,5; Филипяни 2:2-12 А.  Тематични линии:   За да вкусим моралния и духовен авторитет на Библията, трябва, първо, да я слушаме, да я четем като Божие слово. Христос е нашият учител, нашият модел като човек, пример за връзката си с Отец и зависим от […]

Трудните текстове на Библията и сблъсъкът ни с тях

Основни стихове: 2 Петрово 3:15,16; А. Тематични линии: 1. Конфронтацията ни с Библията със смирение, жажда за знание и поучение, готовност дори и да променим възгледите и идеите си с постоянство, честност и молитва. 2. Прочит на текстовете, имайки предвид преди всичко цялостната визия на цялата Библия. Да тръгнем от Исус. Да се попитаме какво […]

Библията и пророчествата

Основни стихове: Йоан 14:29; Даниил 2:27-45; 7:1-25; 8:14; Числа 14:34; 1 Коринтяни 10:1-13. А.  Тематични линии:   Желанието да се надникне в бъдещето винаги е било силно от човешка страна. Библията е най-голялото пророческо слово и винаги е било така. Апокалиптичните пророчества (между които и Даниил) предлагат отговор на въпроса за смисъла на земната история, както […]

Библията като история

Основни стихове: Изход 20:2; 1Книга на царете 17;Исая  36:1-3; 37:14-38; А.  Тематични линии:   Библията разказва Божиите планове, които са случили действително, днес исторически и географски трудове и проучвания ни потвърждават тези разкази. Свидетелства на хора, места, библейски факти са документирани благодарение на археологически открития и исторически проучвания. Последните 100 години са арена за свидетелствата на […]

Сътворение: Битие като базисна основа- 2 Част

Основни стихове: Псалм 19:1; Йов 26:7-10; Йоан 1:1-3; Битие 1; 2; 5; 11; 1 Летописи 1:18-27; Матей 19:4,5. А.  Тематични линии:   През последните векове теологията се опита да стигне до съгласие и приеме донякъде теориите на науката по въпроси като произход на живота, дълги епохи, произход, библейско разбиране *. Изследвания от последните десетилетия доказаха, че […]

Сътворение: Битие като базисна основа- 1 Част

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Йоан 1:1-4; Битие 1:3-5; Изход 20:8-11; Откровение 14:7; Римляни 5:12§. А.  Тематични линии:   Битие от 1 до 10 глава са основата на цялото послание и вести на темите в Библията. Писанието потвърждава и посочва Христос като изначалник, сътворител на сътворението. Той създаде и ще създаде, Йоан 1:1-3; Eвреи 1:1,2,8-11. Битие […]

Език, текст и контекст

Урок №7 9– 15 май 2020 пастор Паоло Бенини Основни стихове: Второзаконие 31:26; 32:46,47; 2 Тимотей 3:16,17; Числа 6:24-26; Битие 1:26;27; 2:15-23; 15:1-5; 3 Царе 3:6. А.  Тематични линии:   По такъв начин се развива времето и историята, че е необходимо Книгата на книгите да бъде достъпна за повечето народи, на много езици. Библията допринася в […]

Защо е необходимо тълкуванието?

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Евреи11:6; Лука 24:36-45; Деяния 17:16-32; 1 Коринтяни  12:10; 14:26 А.  Тематични линии:   Тълкуването е науката, която трябва да направи библейската вест ясна, достъпна, разбираема и да даде обща „картина“ заедно. Фундаментални критетии на интерпретацията/тълкуването: текст и контекст, буквален и културален, получатели на вестта и единство на Библията. Освен теническите и […]

„Защо е необходимо тълкуване“

пастор Венцислав Панайотов Увод Налагало ли ви се е да обяснявате на малки деца сложни съдържания? Как го правите? Следвате ли някакви насоки? За какво внимавате при такъв род обяснения? Що е то тълкуване? Защо е важно да умеем да тълкуваме? В кои сфери ви се налага да тълкувате? Неделя: Предубеждения Защо се налага в […]

Само чрез Библията – „Sola Scriptura“

Основни стихове: Деяния 17:11; 1Коринт. 4:1-6; Eвреи 4:12; Тит 1:9; Исая 8:20; Luca 24:27, 44, 46; Марк 12:10; 2 Тимотей 1:13     А.  Тематични линии:   Библията, само и цялата Библия! Да внимаваме и слушаме какво ни казва единствения авторитетен източник на вяра, доктрина и етика. Исус и апостолите са основния критерий за това как да приемаме […]