Скок във вярата

Основни стихове:  Филипяни 2:5-11; Матей 4:1-20; Деяния 9:3-6,10-20; 1 Йоан 3:16; Йоан 21:15-22. Основни тематични линии 1. Да следваш Исус означава себепосвещение, лишение и ангажимент. Това е призванието на последователите. Не да заслужат или да“ станат“ достойни за спасението си, а да са инструменти в Божите ръце. За целите на любовта. 2. Христос ни призовава […]

Крачка на вярата

Стих за запаметяване: „Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, Който, като беше в Божия образ, пак не сметна, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците” (Филипяни 2:5-7). Саможертвената любов на […]

Вестта, която си заслужава да бъде споделена

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Откровение 14:6-20; 19:11-18; Еклисиаст 12:15-16; Основни тематични линии 1. В новия завет присъства настойчиво една тема. Над 80 стихове засягат тази тема. За завръщането на Исус. Определено си заслужава. 2. Христовото идване и съдът са темите, които предизвикват страх и напрежение, но и носят надежда. 3. В Откровение тези теми […]

Да споделяме историята за Исус

пастор Паоло Бенини Основни стихове: 1 Йоан 5:13; 4:7-11; Ефесяни 2:1-10; Марк 5:1-20; Галатяни 2:20; Евреи 10:19-22. Основни тематични линии 1. Мисията се състои в това да изповядваме Исус, разнасяме вестта Му, разказваме за Него, Неговото божествено-човешко естество, делата Му от началото до края. 2. Доктриналните точки са важни, подчертават границите между истината и грешката, […]

Споделяне на историята за Исус

пастор Цанко Митев „ Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син” (1 Йоан 5:13). Преди да се възнесе, Исус казва на учениците си да стоят в Ерусалим, защото там ще бъдат надарени със сила от Светия Дух, […]

Един вълнуващ начин да се включиш

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Матей 9:37-38; Деяния на апостолите 4:31; 16:11-15; 12:12; Изход 18:21-25; Битие1:1,2,26. Основни тематични линии 1. Мисионският призив е отправен към всички, но е по-лесно, ако зад него стои цялото семейство, в група и в приятелска атмосфера. 2. Сътворението, изкуплението и големите обещания като идването на Исус, са от Бог: Отец, […]

Eдин вълнуващ начин за участие

ТРИМЕСЕЧИЕ: Печелене на приятели за Бога:  Радостта от участието в Неговата мисия П-р Слави Митрев Идеята, че мисията е дело на Бог, е изяснена в цялото Писание. Божията любов поема инициативата. Лука пише: „Защото Човешкият Син дойде да потърси и да спаси изгубеното“ (Лука 19:10) Имаме невероятната привилегия и страхотната отговорност, както и вечната радост […]

Един вълнуващ начин за включване

пастор Емил Гроздев Основна мисъл: Ако искаш да стигнеш бързо – тръгни сам, Ако искаш да стигнеш далеко – не тръгвай сам! Въпроси за дискусия: Екипът на Бог. Дайте примери, за единодействие на Божието триединство. Посочете примери на успешно взаимодействие на по-малки или по-големи групи в Библията. Защо “животът“ на малката група понякога е много […]

Изграждане на печелившо поведение

Основни стихове: 1 Петрово 3:15; Йоан 4:27-30,39-42; Матей15:21-28; 2 Солунци 1:1-4; Римляни15:7; Ефесяни 4:32 Основни тематични линии 1. За да бъдем мисионери е необходимо: да нямаме предразсъдъци, да съчувстваме на другите, да сме смирени пред Бог, балансирани и коректни спрямо хората. 2. Исус е образецът за съвършенство, Неговият поглед надхвърля греховете и предразсъдъците. Всеки може […]

Изграждане на печелившо отношение

Увод 1. Споделете пример на подкрепа от вашия живот през изминалата седмица. Помогна ли ви примира на Христос или времето е много по различно сега? 2. Какво поведение бихте толерирали и какво не- в името на приятелството? 3. Вашето присъствие излъчва ли мир и спокойствие? Податливост към Евангелието 1. Коя е вашата Самария днес? Каква […]