Небето като университет

пастор Митко ДИМИТРОВ Църквата е образ на Небето и съдържа  в себе си присъствието на Бога и човека. Връзката между тях е Божията воля, изразена в (1) Свещеното писание, (2) в личността и примера на Господ Исус Христос и (3) в учението на Богочовека, което е свето наследство. І. УЧИТЕЛ И УЧЕНИЕ (Мат., 28: 19,20) […]

Небесата, образованието и непрестанният процес на учене

пастор Паоло Бенини Небесата, образованието и непрестанният процес на учене Основни стихове: Йоан 3:16; 1 Йоан 5:13; 1 Тим. 1:16; 1 Коринт. 2:9; 13:12; Захария 13:6. Основни тематични линии 1. Започваме тук един образователен процес, който ще продължи и във вечността. 2. Всеки обучителен и възпитателен акт се свързва с настоящето и бъдещето. Образоването предстои […]

Да преживеем Божия характер и да го проявяваме в живота си

пастор Георги Кертиков Увод Как Съботата Ви помага в живота? Как Съботата ни помага да опознаем Бога и характера му? Време през което се удивляваме Как Творческия доклад от Битие Ви разкрива характера на Бога? Защо човешкия живот е ценен? Ако пресъздадем първата събота какво искате да научите за: за Бога; за природата; за вашето […]

Християнинът и работата

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Битие 3:19; Второзаконие 16:15; Еклесиаст 9:10; 1 Коринт 10:31; 15:58; Галатяни 5:22-26; Изход 25:10-30:38. Основни тематични линии 1. Въпреки разрушителните последствия от греха, работата е благословение. 2. Да изработиш нещо, да построиш, изградиш, да обслужиш, да си полезен ти дава основание да живееш и е добро. 3. Нашата дейност, това, […]

Хуманитарни и природни науки

пастор Цанко Митев I ЕДИНСТВЕНО ГОСПОД 1. Науката доказва ли съществуването на Бога? Не, науката нито може да го докаже, нито може да го отрече! Бог няма как да бъде анализиран чрез наблюдения или лабораторни изследвания. С Него не може да се експериментира, нито пък действията Му могат да бъдат изразени чрез математически уравнения. Ограниченият […]

Образованието в науката и изкуството (Хуманитарни и природни науки)

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Римляни 1:18-21; Псалм 19:1-6; Битие 3:6; Псалм 96:9; Основни тематични линии 1. Основен предмет на изучаване в науката и изкуството е природата със своята красота и величие. 2. „Страхът от Господа е начало на мъдростта “.Мъдростта, познанието, изкуството трябва да ни водят към и при Бог. 3. Два големи проблема […]

Църквата и образованието

пастор Паоло Бенини Основни стихове: 1Солунци 2:6-8; Лука 10:30-37; 7:7; Матей 5:14-16; Лукa 4:18-23. Основни тематични линии 1. Главна титла на Исус е : „Учител“. Бил е и ще бъде. Църквата е Неговата катедра. 2. Образованието, връзката с познанието и културата, които църквата предлага, не трябва да подражава светската, а да бъде алтернативна и критична. […]

Образование и изкупление

Основни стихове: Битие 1:26,27; Исая 11:1-9; 2 Тимотей 3:14-17; 3 Царе 4:29-34; Йоан 14:17; 1 Коринт. 2:1-16 Основни тематични линии 1. Образоването трябва да бъде постоянно и неотменно за израстването и изкуплението. 2. Основна задача на това образование е възпроизведе в нас подобието на Бога. 3. Исус е този Учител и модел на подражание, за […]

Поклонението в образованието

пастор Паоло Бенини Основни стихове: : Йоан 4:7-26; Псалм 78:1-17; Откр. 14:6-12 ; Данийл 3; Марко 7:1-13; 1 Летописи 16:1-3 Основни тематични линии 1. Поклонението е най-разпространените религиозни практики. Винаги е било така, с различни по вид богосложения и най-различни немислими форми. Това е съкровена нужда. 2. Поклонение и търсене, вслушване, среща с Бог е […]

Още уроци от най-добрия Учител

Стоян Петров 1. Стихът за запаметяване ни насочва към срещата на Исус със слепия Вартимей. Какви уроци можем да усвоим от тази интересна история? Вартимей е арамейското име Bar-Tim’ai, което Марк превежда за своите читатели, докато Матей говори за двама слепи. Причината, поради която Марк споменава само един от просяците, може да е, защото Марк […]