Любопитни факти – 7 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Поклонението в образованието пастор Слави Чирпанлиев

Любопитни факти – 6 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Още уроци от най-добрия Учител пастор Стоян Петров

Любопитни факти – 5 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Исус – най-добрият учител пастор Венцислав Панайотов

Любопитни факти – 4 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>>   Очите на Господа: Библейски мироглед пастор Румен Радев

Любопитни факти – 3 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Законът като учител пастор Милен Георгиев

Любопитни факти – 1 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Образование в Едемската градина пастор Емил Гроздев

Любопитни факти – 13 урок, ІІІ тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Крачка на вярата пастор Стефан Траянов

Любопитни факти – 12 урок, ІІІ тримесечие, 2020 г.

 Свалете видеото>> Вест, която си струва да бъде споделена пастор Слави Чирпанлиев

Любопитни факти – 11 урок, ІІІ тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Споделяне на историята за Исус пастор Цанко Митев