За нас

<<Eкипът на Отдела>>

Отделът „Съботно училище и лично служене“ се състои от две части – Съботно училище (включващо всички възрастови нива) и Лични служби. Те са по-скоро в партньорство, отколкото в органично обединение. Споделят общи връзки и стратегии в някои случаи. В други функционират като две отделни единици под ръководството на Генералната конференция и дивизионните нива.

Съботноучилищната част от отдела е първична система за религиозно обучение на ЦАСД и има четири цели:
– задълбочено изучаване на Свещеното Писание;
– изграждане на приятелство;
– мисионска цел;
– участие в световните мисии.

Съставена е от редакторска служба, обучение на учители и обща система за дарения към Съботното училище, управлявана от съботноучилищния отдел към Генералната конференция.

Частта на Личните служби се фокусира върху обучение на църковните членове за мисиониране и осигуряване на ресурси и експертиза в развиването на църковни системи и стратегии за израстване.

Философия и мисия
Отдел Съботно училище и Лично служене е установен като главно средство за религиозно обучение в църквата. Съществува за да учи и прокламира Евангелието на Исус Христос в отговор на Неговата заповед в контекста на трите ангелски вести от Откровение 14:6-12. В оценка на оригиналното предназначение отдел СУ и ЛС продължава да споделя добрите вести с цел да печели и да задържа ученици, да обучава за Исус Христос мъже, жени, младежи, момчета и момичета по целия свят.

Отдел СУ и ЛС се стреми да мотивира всички членове за динамична християнска служба с убеждението, че „църквата на Христос е организирана за служене“ (Елън Уайт, По стъпките на Великия Лекар) и че „всеки син и дъщеря на Бога е призован да бъде мисионер, ние сме призовани за служба на Бога и на нашите съчовеци“ (пак там).

Разбирайки, че „съботноучилищната работа е важна и всички, които са заинтересувани от истината, трябва да се стремят тя да просперира“ (Елън Уайт, Съвети за работа в Съботното училище), „Съботното училище, ако е правилно провеждано, е един от Божиите велики инструменти за довеждане на души до познанието на истината“ (пак там). „Всяка църква трябва да бъде училище за обучаване на християнски работници. Членовете й трябва да бъдат поучавани как да дават библейски уроци, как да провеждат съботноучилищни класове, как най-добре да помогнат на бедните и да се грижат за болните, как да работят за необърнатите… Трябва не само поучаване, но същинска работа под наблюдение на опитни инструктори“ (Елън Уайт, Християнска служба).

Отдел СУ и ЛС функционира като първична система за религиозно образование и обучение на местно църковно ниво, където мнозинството адвентисти от седмия ден по света научават библейските учения, включително църковните принципи и стават мотивирани и подготвени да споделят евангелието с всеки.