„Обонато“

Един антрополог, който работел в Африка, предложил на деца от местно племе да поиграят на една игра. Той поставил до близко дърво голяма кошница пълна с плодове и се обърнал към децата: – Този, който пръв пробяга от тук до дървото ще получи цялата кошница с плодове и тя ще бъде негова. Той начертал стартова […]

Децата свикват събрание

“Истина ви казвам – ако не се обърнете като децата, никак няма да влезете в небесното царство”. (Матей 18:3) Великолепно е да видим как Бог работи чрез децата, за да занесе Своята истина в домовете на хората. Често те са Неговите “специални агенти” за смекчаване сърцата на родителите им. В тази опитност Ръс Томас разказва […]