Да служи и да спасява

пастор Трифон Трифонов

Исая 43:1. Често Бог ни се представя, като наш Създател. Това означава, че ние сме специални и важни за Него.

Какво ни казва Бог в стих 1, като ни дава да разберем, че ни познава?

Когато някой знае името ни, какво показва това? Искате ли важни хора да знаят името ви?

Исая 43:2. Какво означава, че Бог ни „води“, през  „реки“, „огън“ и „пламъци?“ Какво символизират тези изрази?

Забележете, че този текст започва с „когато“, вместо с „ако“. Какво заключение можем да си извадим от това? Какво точно ни обещава Бог по време на проблеми? Обещава ли ни да ни предпази от всички неприятности?

Исая 43:3. Как можем да знаем, че реките и пожарите няма да ни навредят? Първата част на стих 3 е нашата гаранция: „Защото аз съм Господ твоят Бог и твоят Спасител.“ Силата на Вселената ни познава и ни е дал обещание. Нека Му се доверим за крайните решения в живота ни.

Какво означава препратката към Египет? Египет имаше интелектуалното (и може би буквалното) богатство на света. Бог казва, че цената не е прекалено висока, за да мога да ни изкупи.

МИСИЯТА

Исая 43:5-6. За какъв страх се говори в тези стихове?

Могат ли децата ни да се отдалечат от Бог? Могат ли да отидат твърде далеч, за да бъдат върнати?

Забележете в стих 6 Бог се отнася към нашите деца като „моите синове“ и „моите дъщери“. Какво е значението на това? Нашите деца не са просто наши, те са и Божии деца. Той също има интерес към тях. Бог също ни нарича Своите деца в този текст.

Исая 43:7. Каква е целта на нашия живот? Каква е целта на живота на нашите деца? Не е ли да донесе слава на Бог? Как се вписва сегашният ви живот в тази цел? Какво ще кажете за работа си? Ами за църквата?

Исая 43:8. В този стих Бог описва част от делото за принасяне на слава на Него. Какви хора имат очи, но са слепи, уши, но са глухи? Това са тези, които не са духовно проницателни.

Каква е нашата работа по отношение на тях? Трябва да направим необходимото, за да ги изведем от това състояние.

Исая 43:9. Как да започнем да „извеждаме“ духовно слепите и глухите от сътоянието им на духовна хладкост? Исая 36:18. Асирийският командир беше казал, че неговият бог ще надвие истинския Бог. Кой казва истината? Върнете се назад и прочетете Исая 43:4. 185 000 асирийци, загубили живота си от ръката на ангела Господен. Защо са умрели? Асирийските военни предизвикали истинския Бог и заплашили да убият Божия народ. Бог ни казва, че в тази „размяна“ Той предпочита нас.

Исая 43:11. Toва предсказание се сбъдна! Христос се отказа от Неговия живот в полза на всички нас, дори и за  асирийците.

КИР ВЕЛИКИ

Исая 44:24 и 27-28. Какво е  „странно“ в това пророчество? В него се споменава името на конкретен човек. Виждали ли сте преди това пророчество, в което се споменава името на човек? Съществуват такива пророчества. Например цар Йосия е споменат по име 300 години преди неговото време – 3 Царе 13:2

Бог не само предсказва бъдещето, но Той го прави, като назовава конкретния човек! Той знае името на Кир преди да се роди. Ако Бог знае името ни много преди да се родим, какво казва това за важността на нашия живот?

Как е описан Кир? Исая 44:28 – той е „пастир.“ Бог има предвид, че той е водач, който освобождава. (Виж Езекиил 34:23)

Какво друго научаваме за Кир? Той има властта да разреши възстановяването на Йерусалим и храма!

Въз основа на тези пророчески думи, кой е този Кир и кога се появява на историческата сцена? Ездра 1:1-3 – Кир е царят на Персия. Той е наредил възстановяването на Йерусалим и храма.

Исая 44:27 прави препратка към „бездната“ и „пресушени реки“. Кир е обсадил град Вавилон. Хората вътре не са били обезпокоени, защото са складирали запаси за следващите 20 години. Персийската армия отклонили река Ефрат, която тече под град Вавилон. Когато нивото на водата спадна, армията влязла в града, минавайки под портата по коритото на реката. Вавилон паднал в ръцете на Кир.

Колко време предварително Исая, чрез Божията сила, предсказал възхода на Кир? Това е станало 150 години преди раждането на Кир Велики! Имаме Бог, който не само знае бъдещето, Той знае дори подробностите.

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

5 1 vote
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x