Заветът от Синай

Мисионски цели на групата
Споделете лични опитности на служене в помощ на братя и сестри, служба, възприета като грижа към църковното семейство.


Споделяне на Словото
Основни стихове: Изход 19:4-6;Второзаконие 1:29-31; 29:10-14; Осия 11:1; Римл. 6:1, 10:3; Откр.14:12;

Основни тематични линии
1. Излизането от египетското робство е акт от огромно значение: свобода, закон и право; равноправие и достойнство за всички;
2. Изходът е в известен смисъл паралел на спасението на Исус. Спасителната благодат на Бог.
3. Израел пренебрегна стойността и важността на тази благодат. Отрече Спасителя и спасението. Стана идолопоклонник.

Дидактически насоки и духовни цели
Дискутирайте фундаменталните точки от завета, който Бог искаше да сключи с отделни личности и с Израел на Синай.
Възможни въпроси за по-задълбочено изучаване, споделяне и приложение.
1. Защо Бог иска да сключи завет със своите творения, с отделни личности като Ной и Аврам и със своя народ?
2. Коя е Божията идея, която познаваме от разказа в Изход? Защо е благосклонен към един народ и суров към друг ?
3. Изход 6:5-7: какви други изкупители за показани в този текст и отговарят ли на твоите нашите лични нужди?
4. Когато свидетелстваме за вярата си , как можем да предадем и на другите по позитивен начин условията на завета на Синай?


Лично свидетелство и мисия на църквата
Споделете в групата положителни опитности, трудности и лични поуки по отношение на свидетелството на завета, който Бог ни предлага за спасение.

Превел: В. Христова

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x