Заветът от Синай

Пастор Милен Георгиев

Какво представлява заветът от Синай и какво е неговото място в историята на отношенията между Бог и Неговия народ?

1. Това е първият завет между Бог и целия народ. До този момент Бог е сключвал завети с отделни личности (патриарси) като Ной, Авраам.

2. Според мен идеята за него е заложена още в Бит. 15:13,14,16 – Бог предсказва, че потомците на Авраам в продължение на 4 поколения ще живеят в Египет, ще бъдат роби, но ще бъдат избавени.

3. Причината, която намирам, която обяснява т. 2 е дадена в Бит. 15:16-II ч., а именно, че беззаконието на аморейците не било достигнало върха си.

4. Когато това време изтича, Бог извежда народа Си от Египет и го довежда до планината Синай, където сключва завет с тях. Това е преди да ги заведе в Палестина – Обещаната земя.

Кои две илюстрации за това как Бог е водил Израил от Египет до Синай, ни рисува урока? – 1.Като орел или орлица, която учи малките си да летят и 2.Като баща, който носи сина си. Това са много красиви картини, които описват как Бог обича и се грижи за народа Си.

Това са чудесни картини, но как да обясним защо е било необходимо Израил да бъде роб в Египет в продължение на цели 4 поколения, да изстрада преследване, избиване на децата им, робски труд и унижения? – 1.Времето на пребиваването им в Египет започва добре. Но идва нов фараон, който не познава Йосиф и това, което е направил за страната. 2.Много бихме искали да можем да обясним всичко, което се случва в живота ни, но не всичко може да бъде обяснено. В Библията не откриваме обяснение на това защо Бог не се намесва през годините на страдания на народа в Египет до момента, когато праща Мойсей. Не всичко можем да обясним, но е факт, че евреите ако и да не могат да го обяснят, не спират да търсят Бога – Изх. 2:23 – Голямото страдание и преследване е било само по времето на този фараон и неговия наследник, но то ги довежда до това да потърсят Бога.

Личен въпрос – когато в живота ви се случи нещо негативно, което не можем да обясним и не виждате Божието присъствие, даже се питате Той къде е, как реагирате в отношение към Бога? – Човек или се доверява на Бога, ако и да не може да си обясни това, което се случва (Йов), или хули Бога.

Урокът коментира във връзка с Изх. 6:6,7 глаголът „гоел“ (откупвам), че като значение е свързан с идеята за „роднината-изкупител“. Бихте ли обяснили какво означава това? – „Думата изкупвам в стих 6 [от Изход, 6 гл.] се отнася за член на семейството, който откупува или освобождава срещу заплащане друг член на семейството, особено когато този член е станал роб заради дълг или му предстои да попадне в робство. Израил очевидно няма земен родител, който да го изкупи, но сега Бог е роднина на Израил, неговият роднина-изкупител“ (Bernard L. Ramm, His Way Out (Glendale, CA: Regal Books Division, G/L Publications, 1974), p. 50). (частта за понеделник).

Бог е представен като заплащащ цена, за да откупи народа си. Какво е заплатил Той? – Мар. 10:45. Как стигаме до идеята, че наистина Божията цена за народа е жертвата на Исус, почти 1500 г. по-късно? – Значението на Пасхата, пасхалното агне.

Факта, че Бог е готов да заплати тази цена за хората тогава (а можем да посочим много примери, в които те са в много негативна светлина) какво ни говори за отношението Му към грешниците?

Изх. 19:3-6 – Защо Бог сключва завет с народа Израил? – 1.Защото са потомци на Авраам, а Бог е дал обещание за неговото потомство. 2.Защото Той иска да има Свой народ на земята, който да изпълнява ролята на свещенство, т.е. да свидетелства за Бога пред народите, които не Го познават и да ходатайства за тях. 3.Идеята за завет с Бога включва принципа на служенето.

Имаме ли информация какъв е точния текст на Божия завет с народа Израил на Синай? – Да – Десетте заповеди – Изх. 34:28.

Нека се опитаме да погледнем идеята за вяра и дела по отношение текста на Синайския завет. Завета с Авраам е завет на вяра – Бит. 15:6. Логично е да допуснем, че и Синайския завет е завет на вяра. Т.е. Десетте заповеди могат да бъдат изпълнени само чрез вяра, а не чрез дела. Какво, обаче е разбирането на еврейския народ по този въпрос? – „Всичко, което Господ е казал, ще сторим“ Изх. 19:8. Т.е. сякаш те по-скоро слагат акцента върху делата, а не върху вярата; върху своето послушание, а не върху зависимостта си от Бога.

Можем ли да посочим пример, който доказва това твърдение? – Да, не бяха изминали и 40 дни от сключването на завета, когато хората не само, че не го изпълниха, но си направиха златно теле. Това показва колко слаба бе вярата им.

Вярата е условието за жива връзка с Бога, но ние като хора и в това се проваляме. Но Божият отговор на тяхното отстъпление е много важен за нашето познаване и разбиране на Бога – дори когато влизаме в заветна връзка с Бога без да осъзнаваме напълно какво правим. Бог желае израстването на хората и затова им дава светилището – Изх. 25:8. Как земното светилище е могло да учи хората на вяра в Бога? – 1.Жертвата – някой умира вместо грешника. 2.Свещеника – някой ходатайства за грешника пред Бога. 3.Светилището – някой поема върху Себе Си греха на грешниците. 4.Очистването на светилището – ще дойде ден, когато грехът ще бъде напълно премахнат. Като „свято свещенство“ Израил е трябвало да научи тези истини и да учи и другите народи на тях.

Много хора казват, че Синайският завет е т.н. „Стар завет“, а „Новият завет“ е в Исус. Това сякаш противоречи на нещата, които разгледахме до сега. Нека видим кое е „стар“ и кое „нов“ завет.

Как е представен Новият завет според Йер. 31:31-34? – Новият завет е свързан с „познаването“ на Бога и това хората да позволят Бог да напише принципите на завета в сърцата им. Очевидно Старият завет е свързан с израза „Всичко, което Господ е казал, ще сторим“. Т.е. Старият завет е еквивалент на спасението чрез дела, а Новият – на спасението чрез вяра. Т.е. ако Израил бе влязъл в Синайския завет разчитайки на Бога, а не на себе си – днес ние щяхме да познаваме само един завет и нямаше да говорим за нов и стар завет.

Как ще коментирате твърдението, че Десетте заповеди са част от Стария завет, но не и от Новия? – Като невярно. 1.Десетте заповеди са текста на Синайския завет. 2.Според пророк Йеремия Новия завет представлява написването на тези заповеди върху сърцето. 3.А Исус Христос казва – Мат. 5:17. 4.Освен това в Откр. 11:19 се казва, че пророк Йоан вижда в небесния храм ковчега на Божия завет, а в него се съхраняват плочите с текста на Десетте заповеди. Т.е. преминаването от стар в нов завет не променя нито текста, нито статута на Десетте заповеди – те са текста на завета. Променя се начина, по който хората подхождат към тях. Който се мъчи да изпълнява заповедите – и днес живее под стар завет. Който разчита на Бог да го направи способен да ги изпълнява и вярва в това – той живее под нов завет.

Заключение:

Заветът на Синай е важен с няколко неща:

1. За първи път Бог написва текста на Своя закон – Десетте заповеди и ги прави текст на завета между Себе Си и народа Си.

2. Бог дава знанието за Своето светилище, за да учи хората на вяра и зависимост от Него. Днес небесното светилище предава същите истини.

3. Нека завършим с един чудесен апел на апостол Павел, който свързва темите за завета и светилището в едно – Евр. 4:14-16

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x