Светилището на Новия завет

пастор Трифон Трифонов

Въведение: Когато Бог даде на Своя народ десетте заповеди, Той им даде и подробни инструкции как да построят място за Него, за да живее с тях. Божият дом на земята е предназначен за служби, които хората като извършат, могат да се освободят от греха. Явно Бог е много загрижен за греха. Самото Му жилище (светилището) се занимаваше с проблема на греха, като фокусът е върху проливането на животинска кръв. Тази седмица изучаваме Евреи 9 гл, за да се опитаме да разкрием какво наистина е имал предвид Бог с изискването за пренасяне на жертви.

СВЕТИЛИЩЕ НА ЗЕМЯТА

Евреи 9:1-5. Как е изглеждало „земното светилище?“ (Ако прочетем Изход 25 и 26 гл, ще видим, че това е описана скинията, която израилтяните са построили по време на Изхода от Египет.)

Изход 25:8-9. Каква беше Божията причина израилтяните да построят това светилище? (Бог искаше да живее с тях. Това трябваше да бъде Божието жилище на земята.)

Кой е решил как трябва да бъдат изработени светилището и обзавеждането? (Изход 25:9 и Изход 26:30 разкриват, че Бог е дал плановете за светилището на Мойсей.)

Погледнете отново Евреи 9:1. Той описва „първия завет“ като „постановления за богослужение“. Едно и също понятие ли е „първият завет“ и „стария завет“? (Да, това са взаимозаменяеми термини.)

Бил ли е Божият дом част от „стария завет?“ Какво ще кажете за десетте заповеди? Те също ли са част от „стария завет?“ (Евреи 9:4 споменава „плочите на завета.“ Това е ясна препратка към десетте заповеди. Евреи 9:1 обаче ни учи, че старият завет не е бил просто Десетте заповеди, а цялата система от правила за поклонение които бяха част от светилището.)

Евреи 9:6-8. Обмислете внимателно стих 8. Защо Божието обиталище е проектирано да се справя с греховете на хората?

Защо „пътят за в светилището не е бил открит?“ Как беше разкрит този път? Не беше ли само съседно отделение в светилището? Дали Божият дом беше толкова голям, че да не можем да се ориентираме в него?

Евреи 9:9-10. Защо службите в Божият дом, светилището, трябваше да бъдат преустановени, за да може „пътят“ към Бога да бъде отворен? (Това, което се случи в светилището на земята, беше  „образ на сегашното време.“ Първосвещеникът влизаше в Пресветото място само в Деня на Умилостивението – един ден в годината, когато греховете на хората бяха напълно заличени от тях и светилището. (Виж Левит 16.) Целта на Деня на Умилостивението е да премахне греха от общността и от Божия дом. Този ритуал символизирал смъртта на Исус, за да може отнеме греховете ни. Затова, докато Исус дойде, „пътят … все още не е отворен. „След като Исус дойде и умря за нашите грехове, символът вече нямаше никакво значение. Причината за съществуването му беше приключила. Именно поради това завесата, която отделяше Най-святото място от останалата част от храма беше разкъсана на две при смъртта на Исус. Матей 27:51.)

Забележете нещо интересно в Евреи 9:9 – казва ни се, че службите за отстраняване на греха в светилището са само „образ на сегашното време“. Това касае и Новия завет. В Стария завет жертвоприношенията бяха илюстрация за хората. Как това се променя в новозаветно време? (Старозаветната жертвена система беше урок за хората за това какво ще се случи с Месията. Писателят на Посланието към евреите твърди, че смъртта на Исус е доказателство, че Той е Месията, защото службата в светилището илюстрира факта, че Месията ще умре за греховете.)

НЕБЕСНО СВЕТИЛИЩЕ

Евреи 9:11. Този текст ни казва, че Бог има храм на небето. Божията заповед за израилтяните да построят място за Него да живее на земята е по образец, който им е дал. Този модел е основан на съвършеното Му светилище в небето.)

Евреи 9:12-14. Исус е влязъл в Божия храм на небето, точно както първосвещеникът е влизал в Най-святото място в земния храм в Деня на Умилостивението?

Забележете, че в Евреи 9:13 се говори за „освещаване за очистването на тялото“. Защо се използва тази фраза, за да опише старата система на завета? (В стих 14 се показва колко по-добро освещение имаме в Новия завет. Само животът и смъртта на Исус наистина ни очистват от нашите грехове. Той е единственият начин нашите грехове да бъдат наистина простени. Евреи 10:4 ни казва, че е „невъзможно кръвта на [животните] да отнеме греховете.“)

Евреи 9:15. Какви нови неща научаваме за „Новия завет“ в този текст? (Новото в Новия завет е, че Исус е нашият Посредник, подобно на първосвещеника в старозаветното светилище. Посредничеството на Исус ни дава „обещаното вечно наследство.“)

Евреи 9:24. Според Новия завет, какво прави Исус за нас в момента? (Той се явява пред Божието лице, за да ходатайства за нас сега! Когато адвокат представлява клиент в съда, прави това, което е в полза за този клиент. Ние сме клиенти на Исус, който е пред Бог Отец в Божието светилище на небето.)

Какъв клиент на Небесния Адвокат сте? Има ли значение това за Неговата работа по ходатайстването?

Евреи 9:26-28. Кой е фокусът на това решение? (Фокусът е върху Исус, а не върху нас. Не трябва обаче да забравяме „голямата картина“ на символичната система на богослужение на земята. Хората идваха в храма и признаваха греховете си. Проливането на животинска кръв ги насочваше към предстоящата жертва на Исус. Така и в Новия завет не намалява необходимостта да идваме при Бог, да изповядваме греховете си и разчитаме на жертвата и работата на нашия Посредник в небето.)

Стих 28 ни казва, че Исус идва отново „за спасението на ония, които Го очакват“. Нямаме ли вече спасение? Какво означава това? (Това е блажената надежда – Неговото славно Второ пришествие. Когато Исус дойде да ни донесе спасение и избави от злото, Той ще ни изведе от този свят и заведе в небето, където живее!)

Бог винаги е бил силно загрижен за проблема с греха. Неговият дом на земята и домът му на небето са насочени именно към този въпрос. Той изпрати Сина Си да дойде и да живее като човек, напълно да се подчинява на закона и след това да умре от наше име. Исус, като напълно Бог и напълно човек, е перфектната връзка между Бог и нас. Като се има предвид голямата загриженост на Бога за греха и Неговото предложение за изход от греха и за спасение, ще го приемем ли днес? Ще решим ли да избегнем греха, докато Той не ни заведе на небето със Себе Си?

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

5 1 vote
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x