Животът в Новия Завет

пастор Трифон Трифонов

Въведение: Какъв е животът в Новия завет? Добър ли е? Ако кажете „да“, тогава защо Бог ни обещава по-добро бъдеще в небето? Помислете за друга гледна точка. Какъв е бил животът за апостолите от „Новия завет“ като Петър и Павел? Как животът им може да се сравни с патриарсите от „Стария завет“ като Авраам и Исаак? Има ли нещо, което очевидно прави живота в „Новия завет“ по-добър?

ПЪРВА ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ: ИСУС
1 Йоан 1:1-2. Ап. Йоан ни дава няколко улики, за да познаем Кого описва. Какви са уликите в тези стихове? Според вас кой описва Йоан? (Исус)
Защо „Словото на живота“ е добро име за Исус? (Исус е посланието от Бог за възможността за вечен живот.)
1 Йоан 1:3-4. Каква е първата причина, поради която Йоан ни разказва за преживяванията си с Исус? (За да се присъединим към групата на последователите на Исус.)
Каква е втората причина, поради която Йоан ни разказва за Исус? (Дава радост. Не е ясно дали оригиналният гръцки е казал „нашата радост“ или „вашата радост“.)
Защо разказването на другите за „Словото на живота“ би ни създавало радост?
Дали тази радост е по-голяма при Стария или Новия завет? (Сега е по-лесно да имаме радост, защото това, което беше обещано, се е случило. Хората от Стария завет, с много силна вяра, биха могли да имат много радост, защото вярваха в това, което ще се случи. Тъй като обещаният Заместник на нашия грях дойде, живееше и умря от наше име, можем да видим, че обещанието е изпълнено.)
1 Йоан 1:5-7. Какво е изключително важно, за да имаме тази радост? (Ходенето в светлината. Живот в общение с Исус. За тези, които ходят в светлината, жертвата на Исус на кръста ни пречиства от всички грехове.)

ВТОРА ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ: БЕЗ ВИНА
Римляни 8:1-4. Сънували ли сте, че сте извършили някакво тежко престъпление? Притеснявате ли се, че някой ден може случайно да извършите престъпление?
Извършили ли сте престъпление или допуснали някаква сериозна морална грешка в живота си? (Няма нужда да отговаряте на глас.)
Коя беше най-лошата част (за вас) да направите сериозна грешка или да мислите, че бихте могли? (Последиците. Една от тези последици е чувството за вина и осъждане.)
Какво уверява Павел, за Този, Който ни дава живот в Новия завет? (Освобождава ни от осъждане.)
Защо? (Жертвата на Исус на кръста ни освобождава от осъждането на закона, ако сме „в Христос Исус“.)
Какво задължение имаме в бъдеще за правилния живот? Какво означава да си „в Христос Исус?“ (Тези стихове в Римляни ни казват, че Исус ни е освободил от осъждането на закона (който не сме могли да спазим), но сега се очаква (ст. 4) да живеем живот изпълнен с дух.)
Римляни 8:5-6. Какво означава да живееш изпълнен с дух живот? Искате ли мир в живота си?
Римляни 8:7-8. Не се ли питате: „Колко време умът ми е настроен да мисли за „плътта “, вместо да бъде настроен да е в „Духа?“ Какъв тест ще намерим в тези стихове? Какви са вашите резултати от теста?

ТРЕТА ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ: НОВО ОТНОШЕНИЕ
Обсъждането на изпълнен с дух живот ни води до следващата причина за радост.
Ефесяни 3:16-19. Какво мислите, че означава да бъдем „вкоренени и основани в любовта?“
Това отнася ли се до нашата любов към Бога и любовта ни към нашите ближни? (Текстът се отнася до Божията любов към нас – че сме твърдо основани на вярата, че Бог ни обича.)
Ефесяни 3:19. Стихът ни казва, че трябва да познаваме „Христовата любов, която никое знание не може да обгърне“. Как можем да познаем нещо, което е непознаваемо? Какво мислите, че означава тази фраза? (Това означава, че можем да опознаваме Божията любов, но никога няма да знаем достатъчно, за да можем да разберем напълно Неговата любов. Божията любов е извън нашето човешко схващане.)
Ефесяни 3:17. Как това, че сме „вкоренени и основани“ в Божията любов, влияе на отношението ни към другите?

ЧЕТВЪРТА ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ: ЖИВОТ ЗАВИНАГИ
Йоан 11:21-22. Помните ли тази история? Приятелите на Исус, Мария и Марта, бяха изпратили вест Той да дойде, защото брат им Лазар беше много болен и се нуждае от помощта Му. Исус се забави, докато Лазар се влоши и умря. Според вас какви мисли в съзнанието на Марта са отразени в тези два стиха?
Йоан 11:23-24. Дали разбирането на Марта за възкресението е същото като вашето?
Йоан 11:25-26. Какво обещава Исус?
Колко често мислите за пенсиониране? Подходящо ли е да мислим за рая, като за пенсиониране?
Ние всички умираме. За какво говори Исус, когато казва „никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века“?

ПЕТА ПРИЧИНА ЗА РАДОСТ: ПРОМЯНА НА ЖИВОТА
Матей 28:18-20. Какви две задачи ни дава Исус? (Да кръщаваме и да преподаваме.)
Как тези задачи въздействат на живота ви? Те източник ли са на радост?
Едно твърдение гласи, че живеем толкова дълго, колкото и последният човек, който ни помни. Може ли нашата работа, нашето влияние да живее отвъд края на света?

Нека се запитаме се каква част от нашия живот ще направи отпечатък върху вечността?
Полагаме ли всички усилия по въпроси, чийто последствия продължават във вечността?

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

5 2 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x