„Издателското дело в колежа „Вю““

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“ Колосяни 3:12, 14   „Ако смирим себе си пред Бог и бъдем сърдечни, учтиви, нежни и жалостиви, ще има сто обръщания в истината там, където сега […]