Новородената планета Земя

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Посрещнете участниците топло и с внимание, отделете време за благодарности към Бог за благословенията през това тримесечие, посветено за изучаване на книгата Исая. Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 65 и 66 Основни тематични линии 1. Исая (както и цялата Билия) не се ограничава да опише параболата на […]

Новородената планета земя

пастор Георги Кертиков Увод 1. Боите ли се от неизвестното, от бъдещето, а от смъртта? 2. Ако зависи от вас, кога ще започне вечността? Ново Небе и нова Земя 1. Избройте някой от характеристиките на Новото  Небе и новата Земя 2. Защо се говори за ограничен човешки живот? Защото: – представата на древния евреин е […]

Надеждата на нациите

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Посрещнете участниците в групата и благодарете в молитва с помисъл за тези, които липсват, за болните и самотните. Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 59; 60:1,2; 61 Основни тематични линии 1. Исая служи на фона на човешка трагедия и падение : зло, грях, негодувание, идолопоклонство : Месията идва […]

Желанието на народите

пастор Трифон Трифонов ПРОБЛЕМЪТ Исая 59:1-2. Исая пише за Божиите ръце и Божиите уши. Какво символизират Божиите „ръце“? (Това е препратка към силата на Бог.) Какво тогава означава въпроса дали са се скъсили ръцете на Бог? Означава ли, че Бог няма сила да свърши работата? Какво символизират Божиите уши? (Човек чува с ушите си. Това […]

Признателна любов

Мисионски цели на групата Исая 58 глава – ядро и цел за приложение в групата за нашите братя и приятели Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 55:1-17; 58 Основни тематични линии 1. Прошка и спасение: огромна цена, ( 1Петр. 1:18,19) но са ни даром дадени. 2. „… вие, които нямате пари, елате, купете …“, това, […]

Да направи немислимото

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Посрещане, молитва за изразените нужди и за отсъстващите хора. Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 50:4-10; 52:13-15; 53:1-12 Основни тематични линии 1. Месията е изкупителят, смиреният Цар, Създателят, служителят мъченик. 2. В Исая Служителят – Месия, унизен и възхвален, понесе кръста заради мен, умря и се върна към […]

Да извърши немислимото

пастор Трифон Трифонов Въведение: Някога чувствали ли сте се безпомощни? Някога чувствали ли сте се безнадеждно? Някога искали ли сте някой да ви помогне? Опитвате ли се да получите помощ, когато се чувствате така? На кого се обаждате? В нашия урок днес научаваме, че сме безпомощни и безнадеждни без Бог. Той не само е готов […]

Служене и спасяване

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Споделете стъпки и приоритетни цели за изпълнение от групата, които цели да изразяват загриженост и внимание към нуждаещите се. Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 41; 42:1-7; 44:26 – 45:6; 49:1-12 Основни тематични линии 1. Исая наименува три пророчески фигури: на верния народ, на персийския цар Кир и […]

Да служи и да спасява

пастор Трифон Трифонов Исая 43:1. Често Бог ни се представя, като наш Създател. Това означава, че ние сме специални и важни за Него. Какво ни казва Бог в стих 1, като ни дава да разберем, че ни познава? Когато някой знае името ни, какво показва това? Искате ли важни хора да знаят името ви? Исая […]