Заветът от Синай

Пастор Милен Георгиев Какво представлява заветът от Синай и какво е неговото място в историята на отношенията между Бог и Неговия народ? 1. Това е първият завет между Бог и целия народ. До този момент Бог е сключвал завети с отделни личности (патриарси) като Ной, Авраам. 2. Според мен идеята за него е заложена още […]

Наследството на Авраам

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Отделете време да изслушате опитностите на двама присъстващи в техния път на последователи и ученици – като дякони ( позволете на всеки да сподели); Споделяне на Словото Основни стихове: Второзаконие 28:1,15; Еремия 11:7,8; Галатяни 3:26-29; Римляни 4:16,17; 1 Петр. 2:9. Основни тематични линии 1. В завета с Авраам […]

Потомството на Авраам

пастор Венцислав Панайотов Увод: 1. В предишните уроци разгледахме примера на Авраам. С какво Авраам бихте запомнили живота на Авраам? 2. Каква метафора бихте използвали за да обясните християнското призвание? Неделя: „Измежду всички племена…“ 1. Какво е усещането, когато бъдеш избран за дадена работа и натоварен с отговорност? 2. Защо Бог избира точно еврейския народ? […]

Наследниците на Завета

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Топло и сърдечно посрещане един с друг. Отделете няколко минути за благодарности и се помолете за нуждите на братята си. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 12:1,2; 15:1-4; 1 Петр 2:9;Откр. 22:1-5;Исая 25:8; Матей 28:20; 1 Коринт. 2:9; Основни тематични линии 1. Бог има план, който е открит […]

Деца на обещанието

П-р Трифон Трифонов Тази седмица продължаваме с изучаването на завета с Авраам и неговите потомци. Бог обеща на Авраам велики неща. Тези обещания обхващат ли и нас? Ние сме негови потомци? Ако е така, какво точно е обещал Бог на Авраам? ЩИТ И НАГРАДА Битие 15:1-3. Какво предложи Бог да бъде за Аврам? (Щит и […]

Един вечен завет

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Излъчвайте приемственост, споделяйте си нуждите и се молете един за друг и за отсъстващите. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие17:1-14; Изход 3:14;Отк. 14:6,7; Битие 15:7-18; 41:45; Даниил 1:7. Основни тематични линии 1. Чрез завета с Авраам, Бог,освен че се разкрива лично, обяснява своята мисъл за спасението на всички […]

Един вечен завет

Пастор Цанко Митев I. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЗАВЕТИ, ПОДЧИНЕНИ НА ЕДИН ВЕЧЕН ЗАВЕТ 1. Какво означава изразът „Божият вечен завет“? Понятието завет е взето от практиката на Древния Ориент. Обвързаността на царя с определен култ и договор между царе, са били наричани завет. Това е договор, чрез който се гарантира сигурност, стабилност и мир на базата […]

На всички бъдещи нации

Мисионски цели на групата Помислете за хората, които са се отдалечили от вярата и църквата, помолете се за тях и планирайте да се свържете с тях и да ги посетите. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 3.6; 6:5,8,11,18; 9:12-17; Исая 4:3; Откр. 12:17. Основни тематични линии 1. Урокът откроява две основни теми: глобалното разпространение на […]