Любопитни факти – 1 урок, ІI тримесечие, 2021 г.

Свалете видеото>> Какво се е случило? пастор Трифон Трифонов

Любопитни факти – 11 урок, І тримесечие, 2021 г.

Свалете видеото>> Отплата за  любовта пастор Стоян Петров

Любопитни факти – 10 урок, І тримесечие, 2021 г.

Свалете видеото>> Да извърши немислимото Мариян Димитров

Любопитни факти – 8 урок, І тримесечие, 2021 г.

Свалете видеото>> Утешавайте народа Ми пастор Трифон Трифонов

Любопитни факти – 7 урок, І тримесечие, 2021 г.

Свалете видеото>> Поражението на асирийците пастор Цанко Митев

Любопитни факти – 6 урок, І тримесечие, 2021 г.

 Свалете видеото>> Да си играеш на Бог пастор Милен Георгиев

Любопитни факти – 13 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Небето като университет пастор Митко ДИМИТРОВ

Любопитни факти – 11 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Християнинът и работата Мариян Димитров

Любопитни факти – 10 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

Свалете видеото>> Образованието в науката и изкуството пастор Цанко Митев

Любопитни факти – 9 урок, ІV тримесечие, 2020 г.

 Свалете видеото>> Църквата и образованието пастор Атанас Стоянов