От изповед към утеха

пастор Стоян Верчев

Стих за запаметяване:

 „ Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействай; да не закъснееш заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат градът Ти и народът Ти“ (Даниил 9:19).

Стартови въпроси:

Защо е важно да издигаме застъпнически молитви към небето? Защо е необходима изповедта в ходатайствената молитва?

  1. Централната роля на Божието Слово

    Каква е историческата обстановка и обстоятелствата, които подтикват пророка да издигне усърдна молитва към небето?

Намираме се в първата година от царуването на Дарий. За Даниил това е годината, отбелязана с чудото в ямата с лъвовете, когато Божий ангел го е посетил и избавил от смърт. Но за него това е и годината на първото изпълнение на пророчеството му от гл. 2 и 7: Вавилон преминава в ръцете на новото Мидо-Персийско царство. И най-важното, това е годината, когато на власт идва Кир Персийски, на когото Дарий е сърегент във Вавилон. Даниил вижда пророчеството на Исая за мисията на Кир да се изпълнява пред очите му! Разбира и от книгата на Еремия, че периодът на пленничеството на Израил ще бъде 70 г. Каква надежда за Даниил и народа му! Но вече са изминали 68 г. и нищо не се случва! Обнадежден, но и притеснен да не би Бог да удължи изгнаничеството на народа Си, пророкът започва да се моли усърдно. Това е най-дългата и най-важната молитва в книгата му – 7-та и последна молитва.

    Как балансираме изучаването на Божието Слово и молитвата в ежедневния си живот?

  1. Позоваване на благодатта

    За първи път в книгата си пророкът се моли в първо лице, множествено число? Защо?

Пророкът се уеднаквява с греховете на народа си. И вместо да се хвърли да обвинява и критикува беззаконията им, той моли Бога в тяхна полза. Ходатайството му е пламенно, защото включва всичко – включително и неговото собствено състояние. Даниил споделя участта на народа в изгнание, защото изпитва върху себе си последиците от греха на предците им.

    В контраст със законничеството на фарисеите няколко века по-късно, пророкът разбира, че „нашата правда е като омърсена дреха“ и уповава на Божията щедрост, милост и прощение. Не е ли това евангелието на Христовата благодат?

  • Стойността на застъпничеството

    За кои хора сме призовани да се молим в нашите застъпнически молитви? (1 Тимотей 2:1 – 4)

    Търпеливи ли сме, докато чакаме Божия отговор на нашите молитви?

    На Бог Му отнема 10 г. да разясни на Даниил някои вести. И ние се нуждаем от търпение, чакайки Бог да изпълни волята Си.

Ангел Гавриил е изпратен незабавно в отговор на молитвата на пророка. Понякога Бог ни говори още докато се молим, затова да бъдем чувствителни за гласа на Св. Дух и да не бързаме да приключим молитвата си, а да останем известно време в Неговото присъствие.

  1. Делото на Месия

    Какво е направил Исус за нас като наш Изкупител и Първосвещеник  (Даниил 9:24)?

За какво се отнася изразът „да се помаже Пресвятото“ – за място, или за личност? (Даниил 9:24, Евреи 8:1 – небесното светилище)

  1. Пророчески календар

     Как може пророчеството за 2300 денонощия и изпълнението му да укрепи вярата ни?

    Кои събития от Даниил 9:24 – 27, са най-важни за нашия християнски живот?

    Апел и пожелание – Евреи 4:16.

Двалете разработката в doc-формат>>

Свалете рабработката в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x