От север и от юг до Блажената земя

Два ключови цитата:

  1. Библията разкрива, че Бог е всемогъщ и Той задвижва колелото на историята според своето божествено намерение, което ще доведе до заличаване на злото и установяване на Неговото вечно царство.
  2. Това е велик Бог, а не идол направен от човешко въображение. Той несамо насочва хода на историческите събития, но може да ръководи и живота ни.

Създаване на Гърция

От къде произхожда името Елини?

Тези пастири се наричат Елини по името на техния родоначалник ЕЛИН, син на Девкалон и Пира единствените човешки същества преживели Потопа

С какво са се характеризирали първите гърци?

Идеалът на гърците е умереността, големите размери не им правят впечат­ление. Тази любов към мярката във всичко не е празна приказка – тя владее живота на гърка от люлката до гроба. Тя оставя своя отпечатък в гръцката литература и в строежа на малките, но съвършени храмове. Тя е отразена в облеклото на мъжете и в пръстените и гривните на жените. Тя въодушевява множеството, което се тълпи в театрите и го кара да освирква всяка пиеса, нарушаваща този неотменен закон на благоразумието и добрия вкус.

Древните гърци налагат тази умереност дори на своите политици и на най-прочутите си атлети. Когато един голям бегач отива в Спарта и се хва­ли, че може да стои прав само на единия си крак по-дълго от всеки друг в Елада, населението го прогонва от града, защото се гордеел с подвиг, „кой­то всяка гъска може да извърши по-добре от него“.

Древните гърци, от друга страна, са свободни граждани на стотина неза­висими полиси, най-големият от които има по-малко жители от развито съ­временно селище. Когато някой селянин от Ур казва, че е вавилонец, той всъщност смята, че е един от милионите поданици, които плащат данък на царя, владетел на тази част от Западна Азия. А когато някой грък заявява гордо, че е атинянин или спартанец, той има предвид градчето, което е негова родина и което признава за единствен господар волята на народа, събран на агората/ центъра на полиса, пазара.

Следователно, родина за древните гърци е мястото, където са родени и израстнали в игри на криеница сред скалите на градския акропол, където са възмъжали заедно с хиляди други юноши и девойки, чиито прякори са им толкова близки и познати, колкото и на нас са тези на нашите съученици. Тяхна родина е свещената земя, където почива прахът на майките и бащите им и малката къща, приютена зад високите градски стени – безопасен дом за жените и децата им. Завършен свят, заемащ не повече от четири-пет акра скалиста почва. Можем да си представим до каква степен този начин на живот ще повлияе върху делата, словото и мисълта на един народ.

„Наблюдателните съседи“ го при­нуждава да се стреми към съвършенство, а той още от детските си години знае, че съвършенството е невъзможно без умереност.

Оставало ли е време на древните гърци да се грижат за семействата и работата си, ако трябва да тичат постоянно на агората/ площада, за да разискват обществените въпроси?

Гръцката демокрация признава само една класа, която може да се зани­мава с управлението – свободните граждани. Полисите се състоят от малко свободни по рождение хора, голям брой роби и неколцина чужденци.

Робите се грижат за кухнята, хлебопекарницата и градското осветление. Те са шивачи, зидари, бижутери, учители и счетоводители. Те ръководят магазините и работилниците, докато господарите им разискват в градския съвет въпросите на войната или мира, или други занимания като театрите.

Чували сме няколко термина за Гърция- Елини, Елада, Гърция, какво е общото между тях? – Отг. културата

Край на Гърция

През IV в. пр Хр. Александър Македонски покорява света. Щом прес­тава да воюва, той решава да облагодетелства целия човешки род с пости­женията на гръцкия гений. За да види плодовете му, той се опитва да го присади от полисите и селата, където досега е процъфтявал, в огромните царски резиденции на обширната си империя. Но гърците, изтръгнати от всекидневната гледка на храмовете, от шума и миризмите на кривите улич­ки, загубват своята жизнерадост, а заедно с нея и чудното чувство за мяр­ка, вдъхновявало творбите на техните ръце и умове, докогато са работили за прослава на свободните си градове-държави. Сега те стават занаятчии и се задоволяват със създаването на второстепенни творби. В деня, когато старите градове на Елада загубват независимостта си и се превръщат в част от една голяма нация, древният гръцки дух умира. И никога вече не възкръсва.

 

Александър иска да постави новосъздадената империя под влиянието на елинския дух. Населението трябва да научи гръцки език и да живее в градове, построени по гръцки образец. Неговите войници стават учители, а някогашните военни лагери се превръщат в средища за разпространение на новата елинска цивилизация. Приливът на гръцките обноски и обичаи се разлива все по-далеч и по-далеч, докато през 323 г. пр.Хр. Александър не умира ненадейно от тропическа треска в стария дворец на вавилонския цар Хамурапи.

Защо ги споделям тези неща? Защото Бог ни избера такива каквито сме и в момента в който преминем граница и променим нашата идентичност, вече не можем да сме полезни на Бога за това дело и трябва да отстъпим мястото си друг.

 

Създаване на Рим

Как е възникнал Рим?

Разка­зите за основаването на Рим, писани осем века по-късно, когато малкото селище вече е център на империята, са само прекрасни предания, които нямат нищо общо с историята. Забавно е да се чуе, как Ромул и Рем са прес­качали оградата на своите градини, но основаването на Рим е било много по-прозаично. От­начало Рим е бил едно място, удобно за натурална размяна и търговия с коне. Той се намира всред равнините на Централна Италия, а Тибър дава пряк достъп до морето. Пътят север-юг пресича реката по един брод, който е използваем целогодишно. Първият мост над реката, т. нар Pons sublicius, е построен по времето на четвъртия римски цар Анк Марций (640 – 616 г. пр. н. е) и свързва за първи път Рим с хълма Яникул.  Седем малки хълма, разположени покрай нея, създават за жителите естествена защита както срещу враговете им от пла­нините, така и срещу тези отвъд хоризонта на близкото море.

Елините идват, за да търгуват, но оста­ват и да просвещават, защото разбират, че латините, населяващи околности­те на този град, са много любознателни и желаят да научат всичко, което може да им бъде от полза. Латините веднага осъзнават големите предимства на писането с азбука и възприемат гръцката като я видоизменят.

В първите години от своята история Рим е единственият здраво укрепен град в Централна Италия, но той дава винаги подслон и гостоприемство на латинските племена в случай на нападение. Последните скоро съзнават предимствата от тясното единение с толкова могъщ съсед и се опитват да намерят основа за сключване на отбранителен и нападателен съюз с него. Останалите народи: египтяни, вавилонци, финикийци, дори гърците, биха искали от „варварите“ безусловно подчинение, но римляните виждат по- далеч. Те дават на чужденеца възможност да стане техен партньор в една обща „res publica“, в държава, основана за общото благо. „Искате да дой­дете при нас ли? – казват те. – Заповядайте! Ще ви приемем като пълно­правни римски граждани. В замяна на това предимство, искаме от вас да воювате за нашата страна, наша обща родина, когато е необходимо.“

„Чужденците“ ценят това великодушие и доказват признателността си със своята неизменна вярност. Когато някой гръцки град бъде нападнат, те бързат да избягат от него колкото е възможно по-скоро. Защо биха защитавали полис, който за тях е само временно местопребивание, нещо като страннопри­емница, където ги търпят само докато си плащат сметката? Но когато врагът застраши вратите на Рим, всички латини се стичат да го отбраняват. Заплаше­на е тяхната родина, тяхното домашно огнище дори ако живеят на сто кило­метра далеч от него и никога не са виждали свещените му седем хълма.

Никакви разгроми и поражения не променят чувствата им. В началото на IV в. пр.Хр. дивите гали нахлуват в Италия, разбиват римската войска при р. Алия и стигат до самия Рим. След като го завземат, те очакват, че римля­ните ще дойдат да молят за мир. Нищо подобно. Скоро галите се виждат заобиколени от едно враждебно население, което прекъсва снабдяването им с продоволствие. След седем месеци глад, те са принудени да се оттеглят. Политиката на Рим да се отнася с чужденците като с римляни доказва своята целесъобразност. Градът се въздига отново, по-силен от всякога.

Римляните разчитат на всеотдайното и сърдечно сътрудни­чество на един народ от свободни граждани.

Падението на Рим

Октавиан е един много мъдър млад мъж, който се пази от грешките на своя прочут вуйчо Цезар/който взема редица мерки за доброто на народа които му спечелват ненавистта на властните и силни хора в държавата/. Той знае колко мнителен е народът, затова се показва скромен в своите искания след връщането си в  Рим. Заявява, че ни най-малко не желае да бъде диктатор и се задоволява с титлата „достопочтен“, но когато сенатът го провъзгласява след няколко години за „август“, т. е. За „свещен“, той не се противопоставя, както и по-късно не възразява, когато простолюдието го нарича „цезар“, а войниците му, свикнали да го смятат за свой военачалник, го обявяват за император. Римската репу­блика се превръща в империя, без обикновеният римски гражданин да е усетил тази промяна.

През 14 г. пр.Хр. положението на Октавиан като всевластен господар на римския народ е толкова затвърдено, че Рим му отдава почести, запазвани до този момент единствено за боговете, а наследниците му стават автома­тично императори – абсолютни владетели на най-голямата империя, която светът някога е виждал.

     Как биха могли да схванат надвисналата опасност? Рим е запазил все още някогашното си величие. Павирани пътища свързват отделните провинции на империята. Стражите са зорки и безмилостни към разбойниците, а границите изглеждат здраво отбранявани срещу нашествията на варварските племена от Северна Европа. Целият свят е подвластен на могъщия Рим. Редица учени мъже работят денонощно, за да поправят грешките на миналото, като се опит­ват да възстановят по-добрите условия, съществували в ранната република.

Но понеже дълбоките причини за упадъка не могат да се премахнат, пре­образованията са невъзможни. От началото до края на своето съществуване Рим е един град-държава, като Атина и Коринт в Древна Гърция. Тази дър­жава е достатъчно силна, за да доминира в Италийския полуостров, но дъл­готрайното й господство над целия цивилизован свят е политически невъз­можно. Римските младежи гинат в непрестанни войни, земеделските стопа­ни са разорени от данъчното бреме и продължителната военна служба. Те стават професионални просяци или отиват да слугуват на богатите земе­владелци единствено срещу подслон и храна, като по този начин се превръ­щат в крепостни – злочести човешки същества, които не са нито свободни граждани, нито роби, но са привързани като дървета или добитък към име­нието на своите господари.

Империята, държавата става всичко. Обикновеният гражданин постепен­но се смалява до нула. Що се отнася до робите, те слушат проповедите на ап. Павел и следват учението на скромния назаретски дърводелец. Те не въстават срещу господарите си защото Исус ги учи на кротост и покорство не се интересуват от този свят на страдание а се интересуват как да заслужат Небесното царство.

Първите императори  следват традицията на водачеството, дала някога толкова голяма власт на племенните вождове, но владетелите от 2 и 3в. са казармени императори професионални войници, които се крепят на престола само благодарение на личната си охрана, наречена преторианска гвардия. Те се сменят със страхотна бързина – убили предшественика си, биват убити на свой ред, щом съперникът им забогатее достатъчно, за да подкупи преторианците.

В това време варварите заплашват северните граници. Понеже вече няма никаква римска войска, която би могла да ги спре, Рим започва да използва чужди наемници, обаче често наемникът варварин е едноплеменник на не­приятеля и следователно се бори срещу него с твърде малко усърдие. Тога­ва римското правителство решава да разреши на някои варварски племена да се заселят в пределите на империята като федерати*. Други се възползват самоволно от това разрешение. Скоро пришълците започват да се оплакват от алчните римски бирници, които ги ограбват безмилостно и понеже пра­вителството не се вслушва в техните оплаквания, варварите тръгват към Рим и настояват за изпълнение на исканията си.

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x