От север и юг до Блажената земя

пастор Георги Кертиков

Увод

1. Какво цели Бог с това трето повтаряне на едно и също пророчество?

– първо блясъка на империите

– второто жестокостта им

– трето териториални и духовни претенции

2. Защо великите сили споменати в 11гл. на кн. Данаил, винаги се стремят към подчинение на Божия народ. Споделете историческа справка ако знаете. Не забравяйте Великата борба скрита от очите ни! Справка „След победата при Газа Птолемей IV посещава Ерусалим по покана на еврейските старейшини. Изведнъж пожелава да влезе във вътрешното отделение на храма – Светая Светих. Неговото намерение не може да бъде отклонено нито от настойчивите молби на свещениците, нито от ропота на народа. Когато стъпва на прага на свещената стая, краката му се подкосяват и той пада примрял на земята, така че е трябвало да го извадят. Този случай променя отношението на Птолемей към евреите. Той започва да ги ненавижда, тъй като се чувства унижен от техния Бог. Издава заповед за задължително участие в египетското идолослужение, в противен случай на непокорните се отнемат гражданските права. Повечето евреи се отказват от египетските привилегии и загубват имота си, стават най-долната и безправна каста в Египет. Но според царя това не е достатъчно. Той нарежда да бъдат избивани по особено жесток начин – стъпкване със слонове“.

3. Защо щастливия край ще е накрая на земната история?

Неделя
Пророчества за Персия и Гърция

1. С какво Персите ще останат познати на световната сцена? Припомнете си факти от предните уроци

– пророкуван е цар Кир, влизането във Вавилон, Персийското законодалство

2. Какво Ал. Македонски ще остави на света?

– Младежката си амбициозност, гръцката култура след себе си, др.

3. Подробностите за Божия план и как той ще се осъществи важни ли са? Ако „да“ защо и ако „не“ защо?

Понеделник
Пророчества за Сирия и Египет

1. Обяснете по подробно термините „Север“ и „Юг“ к исторически и географски аспект.

2. Къде трябва да стои Божия народ в конфликтите между „Севера“ и „Юга“?

Коментар върху Дан.11: 14: “ Антиох не е единственият, който тръгва на война срещу детето Птолемей Епифан. Първият министър на Египет, настойник на царското дете, е жесток и несправедлив. Като реакция на неговото управление, подчинените от Египет провинции вдигат бунт. Въстания има и в самия Египет. Антиох сключва съюз с македонския цар Филип. Походът му се подкрепя и от евреите. Силно възбудени и ядосани от тираничното управление на Птолемей IV (221-206), те доставят продоволствие на сирийските войски, прогонват от Ерусалим египетския гарнизон и улесняват Антиох да завоюва Келесирия. Благоприятни за целите на Антиох се оказват и семейните раздори между синовете на влиятелния бирник в Келесирия и любимец на египетския двор Йосиф бен-Товий. Предпочитанието, което Йосиф оказва на най-малкия си син Хиркан, прави другите братя да го намразят. Тази омраза се усилва особено след смъртта на бащата, когато хитрият и подмазващ се Хиркан спечелва доверието на египетския цар и придобива високата финансова длъжност на баща си. От омраза към него по-големите му братя, наречени Товиади, преминават на страната на Антиох и му помагат да завоюва Юдея. Така в 202 г.пр.Хр. Юдея става сирийска провинция и преминава под владичеството на Селевкидите.

3. На фона на тези държавнически интриги какво трябва да е отношението на Божия народ към Техния Бог? А нашето към Бога който е видял историята?

Вторник

1. Какво дава езическия Рим на света?

– Републиканската форма на управление: „Република (на латински: res publica[1] – „дело на народа, държавно дело, обществени дела“) представлява форма на държавно управление, при която върховната власт се осъществява посредством избрани от населението органи и начело не стои монарх.

– Законодателство валидно и до днес

– добра инфраструктура

– възможност да се разпространи Християнството и т.н.

2. Какво да разбираме под израза „който ще изпрати бирник“?

– Лк.2:1 А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена. Причината за записването на населението е да се събират данъци

– още един елемент към същия император: „Октавиан е един много мъдър млад мъж, който се пази от грешките на своя прочут вуйчо Цезар/който взема редица мерки за доброто на народа които му спечелват ненавистта на властните и силни хора в държавата/. Той знае колко мнителен е народът, затова се показва скромен в своите искания след връщането си в Рим. Заявява, че ни най-малко не желае да бъде диктатор и се задоволява с титлата „достопочтен“, но когато сенатът го провъзгласява след няколко години за „август“, т. е. За „свещен“, той не се противопоставя, както и по-късно не възразява, когато простолюдието го нарича „цезар“, а войниците му, свикнали да го смятат за свой военачалник, го обявяват за император. Римската репу-блика се превръща в империя, без обикновеният римски гражданин да е усетил тази промяна.
През 14 г. пр.Хр. положението на Октавиан като всевластен господар на римския народ е толкова затвърдено, че Рим му отдава почести, запазвани до този момент единствено за боговете, а наследниците му стават автома¬тично императори – абсолютни владетели на най-голямата империя, която светът някога е виждал“.

3. Защо Месията/ Исус е наречен „Военачалник на завета“?

– вероятно заради контекста на военните събития разглеждани в тази глава

Сряда
Следващата сила

1. Припомнете предишните характеристики на малкия рог „ човешки очи, надменна уста и т.н.“ допълнете с новите характеристики.

Четвъртък
Последните събития

1. Каква е разликата между изразите „Края на времето и Последните дни“

– последните дни са годините преди Второто пришествие т.е. наше време

2. Обсъдете духовните характеристики на „Северния и Южния цар“.
Коментар от учителският урок: „По този начин повечето тълкуватели, поддръжници на историцизма, първо¬начално смятат, че северният цар е препратка към Селевкидите, които властват в Сирия, а южния цар представлява Птоломеите, които управляват Египет. По-късно ролята на северния цар е поета от езическия Рим, а след това от папския Рим. В същия дух по-късно в пророческата линя на времето югът започва да представлява атеизма, силно насърчаван, от силите, които предиз¬викват френската революция, и който продължава да съществува и до днес. … Според горните принципи, южният цар представя Египет, както непрекъснато посочва пророчеството. Северният цар пък трябва да бъде идентифициран като Вавилон, който се появява в Стария завет като силата, идваща от север (Йер. 1:14, 4:5-7, 6:1,10:22,13:20, 16:15, 20:4, 23:8, 25:9,12). Основан от Нимрод, Вавилон се превръща в център на езическата религия и най-големия враг на Йерусалим. В апокалиптичната символика Вавилон е символ както на езическия, така и на папския Рим. Така, в този момент от пророческата линия, който е времето на края, Вавилон/северният цар символизира папството и подкрепящите го сили. На свое място, Египет представлява силите, които му се противопоставят, но на¬края са надвити от папството. И така, сред много възможности – като например Османската империя – Египет най-вероятно е символ на атеизма и секуларизма“.

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x