Няма Го тука, но възкръсна!

Роберт Пиърсън (бивш председател на световната църква на адвентистите от седмия ден 1966–1979)

„Няма Го тука, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея,“ (Лука 24:6).

Роберт Пиърсън разказва много опитности от неговото служене като мисионер. Всяка една е част от дългогодишния му опит и за пореден път доказва за силата на словото и най-вече на думите: „Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.“ (Исая 55:11).

С особено възхищение споделям следната опитност:

„Погледнах адресът на подателя върху плика с индийска марка. М.К. Барс Пуна Индия. Нито адреса, нито името ми говореха нещо, но когато прочетох писмото с дата 1. I. 1959 г. споменът нахлу в съзнанието ми. През 1952 г. подпомогнат от южноазиатския отдел на църквата, аз ръководих евангелски поход в централната част на старинния индийки град Пуна. В продължение на три месеца, 5 вечери седмично ние проповядвахме вестта в област, където нямаше адвентна църква. Един млад журналист, именно, П.К. Барс, беше от най редовните посетители на събранията, но когато дойде часът на решението, той, както много други заинтересувани нехристияни се колебаеше. Той не избра Христа и Неговата вест за последния ден. Две години по-късно, ние се завърнахме в Америка, служихме 4 години в родината и след това през 1959 г. отново тръгнахме по мисионерските пътища – този път в южно-африканския отдел на църквата. Тогава получих това писмо.

„Вероятно не си спомняте за мен“ – пишеше Барс. После след като се представи, че е онзи млад журналист, който посещаваше събранията ни преди 7 години, той продължи: „Никога няма да забравя вечерта в която говорихте за възкресението на Христа. Вие няколко пъти употребихте думите „Няма го тук, но възкръсна!“. Тези думи изгаряха ума ми. През следващите седем годни аз не можах да ги забравя. Те бяха един велик призив. Просто исках да Ви кажа, че наскоро след голяма борба, аз приех възкръсналия Господ, като мой Спасител и бях кръстен. Всичко започна от вашите думи: „Няма Го тук, но възкръсна!“.

Тези думи, разбира се, не бяха мои. Цитирах ги от евангелието на лекарят евангелист Лука. Във възкресението все още има сила. Силата, която възкреси Христа от мъртвите преди близо 20 века, днес пак възкресява към духовен живот мъже и жени от различни земи – дава ни ново преживяване“.

( Всепобеждаваща вяра – Роберт Пиърсън , утринни четива 30 март)

Свалете в doc-формат>>

5 1 vote
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x