„Издателското дело в колежа „Вю““

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“ Колосяни 3:12, 14   „Ако смирим себе си пред Бог и бъдем сърдечни, учтиви, нежни и жалостиви, ще има сто обръщания в истината там, където сега […]

Идете, научете всичките народи

„И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.“ 2 Тимотей 2:2   „Намерението на Христос е Неговите служители да обучават другите в църквата на евангелизаторска работа. Те трябва да учат хората как да търсят и да спасяват изгубените. Но това ли […]

„Прогласяването на вестта“

„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“ Матей 28:19, 20   „Тази поръчка е дадена и на нас. Заръчано ни е […]

Двата бонбона

Веднъж се возех в една маршрутка. Едно момче на около шест години играеше срещу мене в маршрутката. Майка му гледаше безразлично през прозореца и не реагираше, а той я задърпа рязко за ръкава. Детето искаше нещо. И тогава майката се обърна, дръпна ръката си и го запита троснато: –  Какво искаш от мен?! Той спря […]

Молитви за църкви или нужди

„Това, от което се нуждаем в опасното ни време, е дълбока вяра и доверяване на Бога с пламенна молитва, когато Сатана хвърля сянката си над Божия народ. Нека всеки има пред вид, че Бог желае и очаква молитвите на Своя народ. Доминиращото нечестие приканва към по-ревностни молитви, а Бог е обещал да поеме защитата на […]

В тинестия карцер

Кирил Шемков, по книгата „Вяра зад бодливата тел“ На острова имаше голяма зеленчукова градина и един ден ни прехвърлиха от втори обект на трети (или първи – не съм сигурен). Имаше и големи площи, засети с жито, които трябваше да се жънат. На този обект началстваше един подпоручик от милицията, който се заяде здравата с […]

Прослава на Бога, 13 седмица, 2 тримесечие, 2021 г.

При нозете на Исус 28 – Велик си Ти 43 – Измий сърцето ми 58 – Koпнея, Боже мой 65 – Покланям Ти се Най-прекресното място 51 – Аз ще възпея на Исуса 51 Псалом 92 – Живот има в поглед към Христа 102 – Мир сладък ли кат река ме пои 140 – Бог […]

Молитви за църкви или нужди

Онези, които живеят в последните дни, ще имат особено голяма нужда от молитва. „Ако Спасителят на хората със Своята божествена сила изпитваше нужда от молитва, колко повече слабите, немощни, грешни смъртни хора трябва да чувстват необходимостта от молитва – пламенна, постоянна молитва! Когато Христос беше най-свирепо атакуван от изкушение, Той не ядеше нищо. Предаваше Себе […]