Молитви за църкви или църковни нужди

„Молете се с доверие – искрената молитва с вяра е чута в небето и отговорена на земята. Бог разбира нуждите на човешката природа. Знае онова което искаме преди да Го помолим. Вижда борбата на душата със съмнението и изкушението. Отбелязва искреността на молителя. Ще приеме смирението и мъката на душата. „Ще погледна на този“ – […]

Екипът на отдел Съботно училище и Лично служене

Пастор Трифон Трифонов, председател на отдел „Съботно училище & Лично служене Роден: 1971 г. Църква: Плевен Семейно положение: семеен с 2 деца Контакти: Email: trifon_str@abv.bg Facebook: пастор Трифон Трифонов Служил в Радомир (1995-1996); Горна Оряховица (1996-2000); Плевен (2000 – 2005); Враца (2005 – 2010) и пак в Плевен (2010 – до сега). Страст – Развитие […]