„Издателското дело в колежа „Вю““

„И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството.“ Колосяни 3:12, 14   „Ако смирим себе си пред Бог и бъдем сърдечни, учтиви, нежни и жалостиви, ще има сто обръщания в истината там, където сега […]

Идете, научете всичките народи

„И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.“ 2 Тимотей 2:2   „Намерението на Христос е Неговите служители да обучават другите в църквата на евангелизаторска работа. Те трябва да учат хората как да търсят и да спасяват изгубените. Но това ли […]

„Прогласяването на вестта“

„Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].“ Матей 28:19, 20   „Тази поръчка е дадена и на нас. Заръчано ни е […]