Красотата на съкрушеността – 10 седмица, 29 V – 4 VI 2020

Никога няма да забравя, преди години, докато се подготвях да водя молитвена служба за едно събиране, което щеше да продължи дълго, как Светият Дух ме убеди за нещо специално в моя живот, което трябваше да уредя с Бога. Съкрушена, коленичих на пода тази нощ, като се молех „О, Господи, моля Те прости ми…” Но докато […]