Благочестиво наследство

От Франк Хазел Дядо ми Франц Хазел беше ръкоположен за пастор в Църквата на адвентистите от седмия ден в Германия. Против волята си бил мобилизиран в армията по време на Втората световна война. Тъй като дядо ми искал да почита Божиите заповеди, включително „Не убивай“, той пожелал да служи в медицинския корпус и отказал да […]