“Едно неочаквано чудо” – 10 – 16 IV. 2020

– Виждали ли сте някога нещо подобно? Това се превръща в често срещан въпрос, когато хората станат свидетели на нещо, което никога досега не са виждали. Без съмнение наименованието „COVID-19“ ще влезе в историята като една от най-големите пандемии в света. Удивително е колко внезапно може да се промени животът за една нощ. Божието Слово […]