Време за изпитване на сърцето

“Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме, и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път. И води ме по вечния път.” – Пс. 139:23, 24 Преди години в ранното ми служене, бях поканен да проведа Седмичен духовен семинар в едно начално християнско училище. Докато седмицата напредваше, стана очевидно, че […]