6 урок: Четене на Словото

пастор Милен Георгиев   Пророчеството за края на 70-те седмици – края на Вавилонското робство. Хората, които тръгват от Вавилон към Палестина на няколко групи през годините, тръгват с вяра и благодарност към Бога. Те се доверяват на Божието слово, а то казва, че град Йерусалим и храмът ще бъдат построени отново – Дан. 9:25. […]

5 урок: Нарушаване на духа на закона

пастор Паоло Бенини Основни стихове: Неемия 5; Михей 6:8; Изход 21:2-7; Второзаконие 23:21-23. А. Тематични линии: 1. Да спазваш закона е повече от това да се придържаш към правилата- това е дух на справедливост, право, милост, служене и любов. 2. Неемия въплъщава етичните ценности, на справедливостта, на милосърдието да бъде образцов водач с огромно чувство […]

5 урок: Нарушаване на духа на закона

пастор Трифон Трифонов Въведение: Какво причинява бедност? Някои казват, че бедните сами са си виновни. Други твърдят, че бедността е вина на обществото и произхожда от икономически и политически проблеми. Какво казва Библията? Нашето изследване тази седмица се занимава с оплаквания за бедност. Нека се потопим в Библията по времето на Неемия и да видим […]