Животът в Новия Завет

пастор Трифон Трифонов Въведение: Какъв е животът в Новия завет? Добър ли е? Ако кажете „да“, тогава защо Бог ни обещава по-добро бъдеще в небето? Помислете за друга гледна точка. Какъв е бил животът за апостолите от „Новия завет“ като Петър и Павел? Как животът им може да се сравни с патриарсите от „Стария завет“ […]

Светилището на Новия завет

пастор Трифон Трифонов Въведение: Когато Бог даде на Своя народ десетте заповеди, Той им даде и подробни инструкции как да построят място за Него, за да живее с тях. Божият дом на земята е предназначен за служби, които хората като извършат, могат да се освободят от греха. Явно Бог е много загрижен за греха. Самото […]

Новият завет

пастор Стоян Петров Стих за запаметяване: „Ето, идат дни казва ГОСПОД, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет“ (Йеремия 31:31). I. Ето, идват дни… Как бихте обяснили текста: „Ще положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им“ (Йеремия 31:33)? На планината Синай Господ е написал […]

Знакът на завета

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Топлосърдечно посрещане, споделяне на лични нужди, молитва един за друг и за специални поводи и необходимост. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 2:2,3; Изход 16; 20:11; 31:12-17; Евреи 4:1-4,9; Второзаконие 5:14. Основни тематични линии 1. Исус заяви, че съботата е направена за човека и не само за юдеите. […]

Знакът на завета

Примерен план за дискусия пастор Емил Гроздев Въведение: 1.     Каква е връзката между Съботата и Божия завет –      Напомня нашия произход – постановена при сътворението –      Стои в центъра на закона, даден при Синай –      Осигурява възможност за пълноценна и задълбочаваща се връзка между Бог и човека 2.     Посочете основните характеристики на съботната институция: Бит.2:3 […]

Законът на завета

П-р Трифон Трифонов  Въведение: Колко пъти трябва да кажете на децата нещо, преди да му обърнат внимание? Стара поговорка е, че трябва да кажете нещо три пъти, преди то да бъде запомнено. ТЕСТЪТ НА ИСУС Матей 22:34-36. Звучи ли стих 34 като спортно състезание? Екипът на садукеите загуби от Исус, така че те се събраха […]

Заветът от Синай

Мисионски цели на групата Споделете лични опитности на служене в помощ на братя и сестри, служба, възприета като грижа към църковното семейство. Споделяне на Словото Основни стихове: Изход 19:4-6;Второзаконие 1:29-31; 29:10-14; Осия 11:1; Римл. 6:1, 10:3; Откр.14:12; Основни тематични линии 1. Излизането от египетското робство е акт от огромно значение: свобода, закон и право; равноправие […]

Заветът от Синай

Пастор Милен Георгиев Какво представлява заветът от Синай и какво е неговото място в историята на отношенията между Бог и Неговия народ? 1. Това е първият завет между Бог и целия народ. До този момент Бог е сключвал завети с отделни личности (патриарси) като Ной, Авраам. 2. Според мен идеята за него е заложена още […]

Наследството на Авраам

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Отделете време да изслушате опитностите на двама присъстващи в техния път на последователи и ученици – като дякони ( позволете на всеки да сподели); Споделяне на Словото Основни стихове: Второзаконие 28:1,15; Еремия 11:7,8; Галатяни 3:26-29; Римляни 4:16,17; 1 Петр. 2:9. Основни тематични линии 1. В завета с Авраам […]

Потомството на Авраам

пастор Венцислав Панайотов Увод: 1. В предишните уроци разгледахме примера на Авраам. С какво Авраам бихте запомнили живота на Авраам? 2. Каква метафора бихте използвали за да обясните християнското призвание? Неделя: „Измежду всички племена…“ 1. Какво е усещането, когато бъдеш избран за дадена работа и натоварен с отговорност? 2. Защо Бог избира точно еврейския народ? […]