Наследниците на Завета

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Топло и сърдечно посрещане един с друг. Отделете няколко минути за благодарности и се помолете за нуждите на братята си. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 12:1,2; 15:1-4; 1 Петр 2:9;Откр. 22:1-5;Исая 25:8; Матей 28:20; 1 Коринт. 2:9; Основни тематични линии 1. Бог има план, който е открит […]

Деца на обещанието

П-р Трифон Трифонов Тази седмица продължаваме с изучаването на завета с Авраам и неговите потомци. Бог обеща на Авраам велики неща. Тези обещания обхващат ли и нас? Ние сме негови потомци? Ако е така, какво точно е обещал Бог на Авраам? ЩИТ И НАГРАДА Битие 15:1-3. Какво предложи Бог да бъде за Аврам? (Щит и […]

Един вечен завет

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Излъчвайте приемственост, споделяйте си нуждите и се молете един за друг и за отсъстващите. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие17:1-14; Изход 3:14;Отк. 14:6,7; Битие 15:7-18; 41:45; Даниил 1:7. Основни тематични линии 1. Чрез завета с Авраам, Бог,освен че се разкрива лично, обяснява своята мисъл за спасението на всички […]

Един вечен завет

Пастор Цанко Митев I. РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ЗАВЕТИ, ПОДЧИНЕНИ НА ЕДИН ВЕЧЕН ЗАВЕТ 1. Какво означава изразът „Божият вечен завет“? Понятието завет е взето от практиката на Древния Ориент. Обвързаността на царя с определен култ и договор между царе, са били наричани завет. Това е договор, чрез който се гарантира сигурност, стабилност и мир на базата […]

На всички бъдещи нации

Мисионски цели на групата Помислете за хората, които са се отдалечили от вярата и църквата, помолете се за тях и планирайте да се свържете с тях и да ги посетите. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 3.6; 6:5,8,11,18; 9:12-17; Исая 4:3; Откр. 12:17. Основни тематични линии 1. Урокът откроява две основни теми: глобалното разпространение на […]

Всички бъдещи поколения

П-р Трифон Трифонов След като Адам и Ева съгрешиха, ходът на човечеството пое по истинска спирала надолу. Тази седмица разглеждаме две страни на реакцията на Бог към греха. Едната страна е осъждение, другата страна е благословението на специалната, защитна връзка за тези, които отхвърлят греха. 1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ГРЕХА Битие 4:8, 9. Избройте греховете, които […]

Първоначалният пакт

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Помислете в групата как да инициирате и отделите време за споделяне и лична откровеност в общуването, като помислите и за самотните хора. Споделяне на Словото Основни стихове: Битие 9:15; Исая 54:9; Битие 12:1-3; Галатяни 3:6-9;Изход 6:1-8; Йеремия 31:33,34. Основни тематични линии 1. Урокът представя въведение на четири пакта/завета/, […]

Буквар на завета

Пастор: Стефан Траянов „И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят“ (Изход 19:5). Основни принципи на завета „И ще сключа завета Си между Мен и теб и ще умножа потомството ти“ (Битие 17:2). 1. Коя […]

Какво се случи?

Мисионски цели на групата Топло посрещане и изказване на благодарност. Ние сме бдители на братята си. Мислим са всички членове на групата и в частност за самотните и страдащите. Да действаме и да се погрижим за тях. Споделяне на Словото Основни стихове: Псалм 100:3; Деяния 17:26; Битие 1:26-29; 2:7, 16-25; 3:15, Основни тематични линии 1. […]

Какво се е случило?

п-р Трифон Трифонов I.  ЗАВЕТЪТ Започваме едно ново тримесечие, чиято основна тема е ЗАВЕТЪТ. Тази дума е изключително ключова и най-важна в цялата Библия. Дори самото име на книгата, която формира нашата вяра е  Свещено Писание на Стария и Новия ЗАВЕТ. Основния въпрос от страна на Бога, който стои между кориците на тази КНИГА е: […]