Астролози или сейзмолози

  Библ. история: Матей 28:16-20; Лука 24:50-53; Деяния 1:9-12. Коментар: „Копнежът на вековете“, глави 86, 87.   Ключов текст „И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха […]

Любопитни факти от урок № 13, ІV тримесечие 2019

Водачи в Израил пастор Стоян Петров Свалете от Hope Channel Bulgaria>>

Мероприятие в център “Надежда“, Стражица

Празникът на жетвата, проведен на 11.07. 2019, е съвместна инициатива с фолклорна певческа група „Сладкопойна чучулига“ от читалището в с. Джулюница. Те представиха автентичен фолклорен обичай за приключване на жетвата. Втората част от презентацията бе върху библейските празници, свързани с жетвата и символизма на житото и хляба. пастор Живко Иванов        

Поредица „Психология на личносттта“ – гр. Стражица

На 17.07.2019, в гр. Стражица, център „Надежда“ се проведе поредица „Психология на личносттта“. Първата тема: „Щастието“беше изнесена от Виолета Вълева. Център „Надежда“        

Пореден семинар „Психология за всеки ден“ църква „Плевен“

В каква степен успехът зависи от житейската ни философия? Кои хора успяват в живота? Има ли връзка между нашето настроение, успеха и здравето ни? ОПТИМИЗЪМ И УСПЕХ – две стратегии за постигане на успех: оптимистична себеоценка и реалистично мислене. Как да се упражняваме да поправяме неправилни етикети. ВЯРА И УСПЕХ – какво постигаме, ако сме […]

Новият сезон на клуб „Психология и здраве“ в църква „Плевен“

Йорданка Дейчева, психолог и преводач, представи книгата на д-р Нийл Недли „Изход от депресията“. Присъстващите имаха възможност да я закупят с намаление. Както винаги, имаше и дегустация на здравословни храни. църква „Плевен“