Последни думи и свидетелства

  Библ. история: Деяния 1:1-11 Коментар: Eлън Уайт, „Деяния на апостолите“, глави 1, 2, 3.   Ключов текст „Той им каза: „Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената Си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мен както […]

Водачи в Израил

пастор Стоян Петров   Стих за запаметяване: „И така, всички отидоха да ядат и пият, да изпратят дялове и да направят голямо увеселение, защото бяха разбрали думите, които им бяха известени.“ (Неемия 8:12) Стартови въпроси: Какво е значението на водачите сред Божия народ? Какви качества би трябвало да притежава един съвременен водител на църквата днес? […]

Седмична молитва за църкви или определени нужди

„Когато са в трудност, когато са атакувани от свирепи изкушения, Божиите деца имат привилегията да се молят. Каква висша привилегия! Ограничени същества, от пръст и пепел, са приети чрез посредничеството на Христос до тронната зала на Превъзвишения. При тези упражнения душата се довежда до свята близост с Бог и се подновява в познание и истинска […]

Сандалите

Йо вървеше напряко и бързо, като отиваше в златната мина. Той беше много добър и честен човек, както сигурно се досещате, защото не всеки можеше да работи тук. Колко удивително беше – да ти поверят скъпоценния метал! Да го наблюдаваш как преминава през огъня по няколко пъти, до- като стане чисто злато според стандарта. Не […]

Две невъзможни молитви

От Андрю Макчесни Един от най-объркващите въпроси, които хората задават, е как да си изберат подходящ брачен партньор. За Марио Брито, президент на Интер-европейската дивизия на Църквата на адвентистите от седмия ден, това било нещо съвсем лесно: Той помолил Бог за две невъзможни на пръв поглед неща. Марио си спомнил за Мария, докато се молел […]

Прослава на Бога – 13 седмица, 4 тримесечие 2019

„Господ царува“ 48 – Исус, туй чудесно име 54 – Бог могъщ 100 – Исус е Спасител 145 Псалом Господ царува Above All Свалете архива от Dropbox>> Свалете архива от MEGA>>

Лидери в Израел

Основни стихове: Неемия 4:7-23; Ездра 8:21-23,31,32; Деяния 15:7-11; 3 Царе 12:1-16; Йоан 11:46-53 А.  Тематични линии:   По някакъв начин всички сме призовани да бъдем водачи: можем да влияем за начина на живот, за стила на живот на другите; Водачи във всеки смисъл: положителен и отрицателен; Историята говори за болшинство от негативни примери за лидери. Вярност […]

Астролози или сейзмолози

  Библ. история: Матей 28:16-20; Лука 24:50-53; Деяния 1:9-12. Коментар: „Копнежът на вековете“, глави 86, 87.   Ключов текст „И като каза това и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им. И като се взираха към небето, когато се възнасяше, ето, двама мъже в бели дрехи застанаха […]

Любопитни факти от урок № 13, ІV тримесечие 2019

Водачи в Израил пастор Стоян Петров Свалете от Hope Channel Bulgaria>>