От битка към победа

пастор Милен Георгиев

Увод:

Глави 10, 11 и 12 формират нова отделна част. Глава 10 е въведителна и предлага едно от най-впечатляващите откровения давани някога, което разкрива какво се случва зад сцената. Зад кулисите на земните битки бушува духовен конфликт с космически пропорции.

Даниил и неговите другари се разхождали покрай река Тигър, която на едно място течала само на около 55 километра от Вавилон. Било пролет в „третата година на цар Кир“, вероятно 535 г. пр.Хр. Седемдесет години били изминали, откакто Даниил бил принуден да придружи армията на Навуходоносор в нейния марш от Йерусалим до Вавилон. По онова време бил на седемнадесет годишна възраст. Сега вече наближавал деветдесет.

Бог бил добър. Той се бил погрижил за Даниил във всяка криза, отговаряйки на молитвите му, пазейки го физически здрав (Дан. 10:8) и използвайки го да благославя своето поколение.

Но сега отново се била появила криза. Работата по храма в Йерусалим, която наскоро била започнала в отговор на разрешението на Кир, се сблъскала с твърдата опозиция от околните племена. Ездра 4:5 показва, че враждебно настроените самаряни дори били „наели съветници“ против евреите, което вероятно означавало, че били подкупили правителствени чиновници, които да повлияят на цар Кир да отмени своя декрет. По-нататъшното възстановяване на Божия единствен храм в целия свят било заплашено, като досега бил завършен само олтара. Отново, Даниил паднал на колене.

 

Тъй като урока разглежда криза и начина, по който един човек, Даниил, подхожда към нея, нека започнем с въпроса какви естествени начини на реакция при криза сте наблюдавали при ваши познати? – Различни реакции – обмисляне, обвинение, прехвърляне на вина, плач, истерия, търсене на съвет и мн. др.

Как подхожда към тази криза Даниил и защо подхожда по този начин? – Вместо да се оплаква, Даниил се молел, когато бил заплашен с екзекуция в Дан. 2 гл. Когато бил заплашен с гладни лъвове, той се молел три пъти на ден. Докато изучавал пророчеството на пророк Йеремия за седемдесетте години, той изповядал своите грехове и греховете на своя народ. Сега го виждаме да се моли отново. В този случай той пости и се моли.

Какви изводи от молитвения живот на Даниил бихме могли да направим за себе си? Какво можем да научим от молитвения живот на Даниил? – 1.За да се молим трябва да познаваме Бога до степен да Му се доверяваме. 2.Молитвата не е просто искане (Бог знае от какво имаме нужда), но тя е размишление за Бога, смиряване пред Него, прославяне на Бога. 3.Човекът на молитвата се моли основно за другите, защото знае, че Бог се грижи за него. …

Три седмици по-късно Даниил получава видение, при което вижда една Личност. Коя е тази Личност, Която му се явява? (Дан. 10:4-9) – Че славното Същество, което се явило на Даниил на бреговете на река Тигър в това видение, било Исус, Божият Син, се доказва като сравним доклада на Даниил за това, което видял с описанието, което Йоан написал за прославения Исус, Който се явил в неговото видение на остров Патмос. (Откр. 1:13-16).

В Библията има записани няколко случая, при които Исус се е явявал на хора. Какво би трябвало да означава факта, че Исус, а не ангел, например, се явява на човек? – Това означава, че каквото и да се е случило в невидимия/духовния за нас свят, реакцията на злите сили е била такава, че ангелите не са могли да се справят и се е наложило Исус да се намеси. Това говори за спечелването на важна духовна битка, в която и човека участва.

Какво влияние върху нашия молитвен живот би трябвало да има разбирането, че когато се молим ние по един или друг начин участваме в реалностите на невидимия свят – във Великата борба? – Силата на човека е в молитвата – т.е. тя се намира извън него (в Бога) и той се обръща към Него. Човека няма собствена сила, за да се бори със силите на злото. (Колкото и да е интересен филма „Междузвездни войни“ и идеята човека да владее „Силата“, реалността е, че силата на Исус може да владее човека).

Какво влияние върху молещия се човек може да има досега до невидимия свят (в този случай докосване от ангел)? – загуба на сила, уплаха, трепет, но и успокояване, мир, получаване на сила.

Колко време трябва да се моли човек, за да бъде чута молитвата му? Защо понякога сякаш молитвите ни не получават отговор? – (Дан. 10:12) – Ако няма нещо, което да отделя човека от Бога (грях, неверие), молитвата му бива чута веднага. Това, обаче, не означава, че тя ще получи отговор веднага.

Защо молитвата на Даниил получава отговор след три седмици? – (Дан. 10:13) – Поради съпротивата на злите сили. (Дан. 10:20) – ангела казва на Даниил, че след разговора с него ще се върне, за да продължи да воюва срещу княза на Персия – т.е. Великата борба няма да спре, докато не настъпи окончателния ѝ край. Какво ни говори това за постоянството в молитва?

Кой е „князът на Персия“? Как е възможно той да се противопоставя на ангел на Бога? – Принцът на Персия очевидно бил принц-ангел, който идентифицирал себе си с Персийската империя. Тъй като той се противопоставял на ангел на Бога в продължение на три седмици, заключаваме, че е бил зъл ангел. 2Пет. 2:4 говори за ангели, които съгрешили и били изгонени от небето. Павел казва, че боговете, на които се покланяли народите от неговите дни, били всъщност демони (1Кор. 10:20). Павел, също така, разкрива, че нашите реални врагове не са обикновени хора направени от „плът и кръв“, но са „началства“ и „власти“, „злите духове под небето“ и „световните управители на тази тъмнота“ (Еф. 6:12). Исус три пъти идентифицира Сатана като „княз“ (K.J.V.) или „управител“ (R.S.V.) на настоящия свят (Йоан 12:31; 14:30; 16:11). Отвъд видимия свят, в продължение на три седмици, ден и нощ, един ангел на Бога се е борил с решителен и силен демон в опит да противостои на неговото влияние и да попречи на Кир да оттегли своя толкова важен декрет. Накрая Михаил – който в друг случай бил победил цялата армия на демоните (Откр. 12:7) – дошъл в помощ на Гавриил. Демонът бил победен и царят на Персия взел правилното решение. Кир отказал да приеме схемата на самаряните за спиране на възстановяването на храма. И той никога повече нямало да се поколебае по този въпрос.

Как е описан Исус Христос (наречен в Дан. 10 гл. с името Михаил) в Библията, когато става въпрос за темата за Великата борба, за конфликта с духовните сили на злото, предвождани от Сатана? – като победител.

Какво е значението за вас на израза, с който завършва Дан. 10 гл. „вашия княз Михаил“?

 

Обобщение:

Поради „злите духове под небето“, които се опитват да ни контролират, Павел подтиква всеки християнин да се облече в цялото Божие всеоръжие (виж Ефес. 6:12-18). В стих 18 той добавя: „Като се молите в Духа по всяко време с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии“.

„Бодърствайте в това с неуморно постоянство“. Ангелите на Сатана могат да бъдат решителни и много упорити. Един от тях противостоя на Гавриил в продължение на три седмици. Добре е, че Даниил не спрял да се моли.

В библейските времена една вражеска армия обградила град Дотан през нощта, като се надявала за няколко дена да преодолее стените, да плячкоса мястото и да пороби населението. Пророк Елисей живял в Дотан и, подобно на Даниил, бил човек на молитвата.

Когато младия слуга на Елисей се събудил сутринта, видял вражеските палатки и колесници и побягнал обратно в къщата. „Ах, господарю мой!“ извикал той. „Какво ще правим?“

„Елисей отговори: Не бой се, защото онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях“.

Било време за сутрешната молитва на Елисей. Със съчувствие към слугата си, той помолил „Господи, отвори му очите“. Когато се изправили от молитвата на колене и погледнали навън, за пълна радост и абсолютно смайване на младия човек, той видял, че от на която и страна на града да гледал „хълмът беше пълен с огнени коне и колесници около Елисей“ (4 Царе 6:15-17).

Исус има ангели, които са повече на брой от която и армия Сатана да изправи срещу нас! И Той ще ги изпрати веднага в наша помощ така, както направи за Даниил. Ако се молим, думите ще се окажат верни в нашия случай, както бяха верни и в случая на Елисей: „Онези, които са с нас, важат повече от онези, които са с тях“.

Бог не е обещал да ни запази от всички беди, но е обещал да ни поддържа във всяко изпитание (Исая 41:10) и да ни помогне да не паднем в грях (Юда 24).

„Бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба“.

Свалете в doc-формат>>

Свалете в pdf-формат>>

0 0 votes
Оцени тази публикация
Запишете се
Уведомете ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x