Молитви за църкви или нужди

Духът придружава всяка искрена молитва. „Религията, която идва от Бога, е единствената, която ще ни отведе при Него. За да Му служим с правда, трябва да сме родени от Божествения Дух. Това ще очисти сърцето и обнови ума, давайки ни нови способности да познаваме и обичаме Бога. Ще ни даде доброволно послушание към всичките Му […]

Урок с вечна стойност

Д-р Веска Войчева Никой не обича да си спомня и да говори за изпитанията в живота си. Аз, също. Всеки пита защо е пострадал. Но когато сме получили отговор на въпросите си и урок, който променя живота ни, можем да помогнем и на други като споделим това, което сме преживели. Пенсионирах се на 01.02. 2016 […]

Прослава на Бога, 5 седмица, І тримесечие 2021 г.

Господ царува 18 – Господ ми е щит 27 – Душата ми въздига Теб 145 Псалом Господ царува от Йосиф – Господарят на сънищата Свалете архива от MEFA>>

Благородният княз на мира

пастор Паоло Бенини Мисионски цели на групата Благодарете и се помолете един зад друг Споделяне на Словото Основни стихове: Исая 9, 10, 11, 12 Основни тематични линии 1. Една от най-спешните нужди на хората е МИРЪТ, живот в мир, да има мир. 2. Исая пророкува на Израел един Месия, Освободител, Който може да донесе Мир. […]

Молитви за църкви или нужди

Нищо не трябва да ни отклонява от изучаване Библията и от сериозната молитва. „Нека нищо, колкото и скъпо да е, колкото и обичано да е, да не поглъща ума и привързаността ви, като ви отклонява от изучаване на Божието слово или от сериозната молитва. Бдете в молитва! Живейте вашите собствени просби!“/ЕГУ, Молитвата, стр. 87/. В […]

Силата на молитвата

Петя Георгиева; гр. Добрич Един ден, когато майка ми обработвала градината на село, внезапно паднала на земята и не могла да се помръдне. Около два часа викала за помощ. Отзовала се вуйна ми, която чула вика й. Тя със сина си организирали отвеждането й до бърза помощ. По това време аз работих извън града. Когато […]

Прослава на Бога – 4 седмица, 1 тримесечие 2021 г.

Господ с нас 18 – Господ ми е щит 19 – Господ от Сион ще те благослови 63 – Татко, Ти Си винаги до мен Shalom Jerusalem ПРЕЗ ВРЕМЕТО ВЪРВИМ 121 Псалом Свалете архива от MEGA>>