Молитви за църкви или нужди

„Това, от което се нуждаем в опасното ни време, е дълбока вяра и доверяване на Бога с пламенна молитва, когато Сатана хвърля сянката си над Божия народ. Нека всеки има пред вид, че Бог желае и очаква молитвите на Своя народ. Доминиращото нечестие приканва към по-ревностни молитви, а Бог е обещал да поеме защитата на […]

Молитви за църкви или нужди

Онези, които живеят в последните дни, ще имат особено голяма нужда от молитва. „Ако Спасителят на хората със Своята божествена сила изпитваше нужда от молитва, колко повече слабите, немощни, грешни смъртни хора трябва да чувстват необходимостта от молитва – пламенна, постоянна молитва! Когато Христос беше най-свирепо атакуван от изкушение, Той не ядеше нищо. Предаваше Себе […]

Молитви за църкви или нужди

Нашите молитви стигат до Божия трон. „Чрез пламенните си молитви можете да задвижите Ръката, която движи света. Можете да научите децата си да се молят резултатно като коленичат до вас. Нека молитвите ви се издигат до Божия трон. „Пощади, Господи, людете Си и не предавай наследството Си на позор, та да ги владеят народите. Защо […]

Молитви за църкви или нужди

„Когато егото умре, ще се пробуди ревностно желание за спасение на други – желание, което ще доведе до неуморими усилия за добро. Ще има сеене при всички води, сериозни, смирени прошения, упорити и настойчиви молитви ще влязат в небето в полза на погиващите души.“/ЕГУ, Служители на Евангелието, стр. 470 ориг. изд./ Скъпи братя и сестри, […]

Молитви за църкви или нужди

Нуждата ни от всекидневна молитва. „Всички, които днес идват при Христос, трябва да помнят, че заслугите Му са тамянът, който се смесва с молитвите на онези, които се покайват от греховете си и получяават прощение, милост и благодат. Нуждата ни от застъпничеството на Христос е постоянна. Ден след ден, сутрин и вечер смиреното сърце има […]

Молитви за църкви или нужди

Сатана не може да победи онзи, който се моли. „Врагът не може да надделее над смирения ученик на Христос, над оня, който ходи с непрестанна молитва пред Господ. Христос поставя Себе Си като заслон, като прибежище от атаките на нечестивия. Дадено е обещание: „Когато  врагът нападне като потоп, Духът Господен ще издигне знаме против него“…Няма […]

Молитви за църкви или нужди

„Трябва да получим светлина и благословение, за да имаме какво да предадем. Привилегия на всеки работник е първо да говори с Бога в молитва в скритото място и след това да говори с хората като Божи говорител. Мъже и жени, които общуват пасхално с Бога, които имат пребъдване в Христос, правят самата атмосфера свята, защото […]

Молитви за църкви или нужди

„Много християни, които горещо желаят да насърчат себеподобните си, не намират в себе си ни сила, ни светлина, които да им дадат. Такива нека представят молбите си пред трона на благодатта. Нека искат изливането на Светия Дух. Господ е готов да изпълни обещанията си за всекиго. С Библия в ръка казвайте: Аз следвам Твоите напътствия; […]

Молитви за църкви или нужди

„Нека сърцето ви се сломи от копнежа който имате към Бога, към живия Бог! животът на Христос разкрива какво може човешката природа, ставайки съучастник на божественото естество. ние също можем да имаме всичко, което Христос получи от Бога. Затова искайте и получавайте! С настойчивата вяра на Яков, с неотслабващото постоянство на Илия изисквайте за себе […]

Молитви за църкви или нужди

Молете се с вяра! „Молете се с вяра и се убедете, че довеждате живота си в съответствие с молбите, така че да получите благословенията, за които се молите. Нека вярата ви не отслабва, защото получените благословения са пропорционални на упражняваната вяра. „Нека ви бъде според вярата ви“, „и всичко каквото и да поискате в молитва, […]