От рова на лъвовете до рова на ангела

пастор Трифон Трифонов НА ВЪРХЪТ Даниил 6:1-3. Новият цар Дарий има организационен план. Къде Даниел се вписва в този нов план? (Даниил се справя много добре при смяната на империите. Той е един от тримата висши администратори. Дарий планира да постави Даниил да управлява цялото му царство.) Това царство дали е бившата Вавилонска империя или […]

От аригантност към унищожение

1 – 7 февруари 2020 пастор Паоло Бенини Основни стихове: Даниил 5; Откровение14:8; 17:4-6; Колосяни 1:15-17; Псалм 96:5; Римляни 1:16-32. А.  Тематични линии:   Важни теми в пета глава на Даниил са : поклонението, идолопоклоннчеството, светотатсвото, съдът. Две личности, два крайно различни характера – цар Валтасасар и Валтасар (Даниил), дребнавостта на царя, величието на Божия служител. […]

От арогантност към унищожение

пастор Трифон Трифонов Въведение: Глава 5 от книгата на Даниил има много интересен произход. Цар Навуходоносор умира през 563 г. пр.н.е. Дейсвията в глава 5 се случват около 25 години след смъртта му. Цар Набонид вече е на трона, но той споделя властта със сина си Валтасар. Персите, водени от цар Кир Велики, нападат Вавилон […]

От гордост към смирение

пастор Паоло Бенини Основни стихове:Даниил  4; 4 Re 20:3-5; Филипяни 2:1-11; Йонa 3:10; Притчи 14:31 А.  Тематични линии:   Свидетелството на един цар след назидателен и поучителен урок, паралелни истории в опитността на много от нас и прояви на гордост. Съществува гордост за това как се възприемаме, за какви се мислим, за това, което се притежава […]

От пещта до двореца

пастор Стефан Траянов   Златният образ  – Неделя Кои са причините царят да издига образа? Първо: Невъзможно е да не забележим приликата между статуята, издигната на полето Дура и образа, който царя видя в съня си няколко години преди това и описана в кн. Даниил 2гл. Намерението на царя, разбираме от текста, написан на глинена […]

От тайна към откровение

пастор Паоло Бенини Схема с2основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвена от Съботноучилищния отдел към Генералната  конференция.   Основни стихове:Даниил 2; Псалм 138; Деяния 17:18-31; Второзаконие 32:4; Йоан 15:5; 1 Петрово 2:4.   А.  Тематични линии:   Историята има смисъл, цел, само Бог знае какъв […]

От тайна към Откровение

пастор Венцислав Панайотов Въведение: Кога за първи път чухте за Данаил 2 глава? Как ви въздейства вестта? Защо според вас този текст привлича интереса на хората? Кои са основните теми в текста?   Неделя: Всеприсъствието (иманентността) на Бога Каква е била ролята на сънищата в миналото? Как днес говори Бог? Кои са каналите, през които […]

От Йерусалим до Вавилон

пастор Паоло Бенини   Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвена от Съботноучилищния отдел към Генералната конференция. Основни стихове: Даниил 1; 4 Царе 21:10-16; Maтей 16:24-26; Галатяни 2:19,20;2 Коринтянин 4:17; Яков 1:5. 3—10. А. Тематични линии: 1. В книгата на Даниил Бог […]

От Йерусалим до Вавилон

пастор Цанко Митев   I БОЖИЯТ СУВЕРЕНИТЕТ Как се съвместява Божията суверенност с изселването на Неговия народ във Вавилон, разрушаването на храма и пренасянето на свещените съдове в храма на вавилонския бог Мардук? а) Във времето на царя на Юдейското царство Манасия (696—642) се въвеждат езически култове и земята се изпълва с идоли и мерзости. Езическите […]

От четене към разбиране

пастор Паоло Бенини   Схема с основни точки за дискусии и споделяне в група – в по-голямата си част извадки от Teachers Edition, изготвена от Съботноучилищния отдел към Генералната конференция. Основни стихове:  Деяния 8:30; Лука 24:25-27; Даниил 9:23; Числа 14:34; 2 Петр. 3:11-13; Йона3:3—10. А.  Тематични линии:   1. Библията съдържа  духовни вести, пророчески и“ апокалипсистично […]